Buurtwerkers sport en cultuur

De buurtwerkers sport en cultuur van Sociaal Werk De Kear stimuleren alle inwoners van de gemeente De Fryske Marren om in beweging te komen en te blijven.

Heeft u allerlei ideeën om te gaan doen, maar komt het er niet van? Of wilt u gezonder leven, maar vindt u het moeilijk om ermee te beginnen of om het vol te houden? De buurtwerkers sport en cultuur bieden passende ondersteuning op maat. Daarnaast informeren de buurtwerkers sport en cultuur over welke sportmogelijkheden De Fryske Marren biedt en geven ze advies over welke sport of sportvereniging bij uw past, voeding en een gezond gewicht.

Ook sportverenigingen kunnen bij de buurtwerkers sport en cultuur terecht voor bijvoorbeeld advies over het organiseren van een ‘gezonde’ kantine en het werven van leden of vrijwilligers.

JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht)

De gemeente De Fryske Marren is een JOGG gemeente. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Het doel is dat iedereen in De Fryske Marren zich inzet om de keuze om gezond te eten en te bewegen voor jongeren makkelijk(er) te maken. Jongeren tot 19 jaar, hun ouders en hun omgeving staan hierbij centraal. Een lokale aanpak waarbij niet alleen ouders en gezondheidsprofessionals zich bezig houden met de leefstijl van de jongeren, maar bijvoorbeeld ook winkeliers, bedrijven, wijkverenigingen, scholen en de gemeente zelf. Samen bereik je meer! Kijk voor meer informatie over JOGG op www.jogg.nl.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over de buurtwerkers sport en cultuur van Sociaal Werk De Kear is te vinden op de website www.sociaalwerkdekear.nl/gezonde-leefstijl.