Burgerpeiling

Onze gemeente doet mee aan de tweejaarlijkse Burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’. Veel inwoners vulden begin 2023 de vragenlijst van de Burgerpeiling in. Heel erg bedankt! We weten hierdoor beter hoe (volwassen) inwoners denken over diverse onderwerpen. Denk aan de relatie tussen buren in onze dorpen, maar ook over dienstverlening en vrijwilligerswerk. Ook voor welzijns- en zorgorganisaties en de verschillende kernen levert het onderzoek interessante informatie op. De gemeente gebruikt het onderzoek om beleid beter te laten aansluiten op uw wensen en behoeften.

Burgerpeiling 2023

In het voorjaar 2023 hebben 543 inwoners van de gemeente De Fryske Marren van 18 jaar en ouder hebben een Burgerpeiling ingevuld. Zij beantwoordden vragen over diverse onderwerpen, bijvoorbeeld de ontmoetingsmogelijkheden en de activiteiten in de dorpen. Ook over (geld)zorgen en vrijwilligerswerk. Uit de representatieve Burgerpeiling blijkt dat bijna 81 procent van de inwoners tevreden is met het leven in onze gemeente.

De uitkomsten van de Burgerpeiling vindt u vanaf 17 juli op www.waarstaatjegemeente.nl.
U kunt dan ook de uitkomsten van de Burgerpeiling van De Fryske Marren vergelijken met de uitkomsten van andere gemeenten.

Burgerpeiling én inwonerspanel

Naast de Burgerpeiling is er ook een inwonerspanel. Het inwonerspanel van De Fryske Marren bestaat uit meer dan 1300 inwoners en is een representatieve groep voor onze gemeente. Inwoners geven regelmatig hun mening over verschillende onderwerpen, zoals veiligheid, gezondheid, grondstoffenbeleid, groenbeheer en communicatie. De onderzoeken van het inwonerspanel zijn online. U kunt zich aanmelden voor het inwonerspanel als u 16 jaar of ouder bent. Aanmelden kan het hele jaar door.

Het inwonerspanel en de Burgerpeiling verschillen van elkaar. Het inwonerspanel is een lokaal panel. De gemeente kan vragen stellen aan het inwonerspanel over lokale beleidsonderwerpen. De Burgerpeiling is een standaard vragenlijst die elke twee jaar aan meerdere gemeenten wordt voorgelegd. Onze gemeente vergelijkt de resultaten met andere gemeenten.

Inwonerspanel
Wilt u een paar keer per jaar uw mening geven over actuele onderwerpen via een korte online vragenlijst? Meld u aan voor het inwonerspanel en geef je mening. Vanaf 16 jaar kunt u meedoen aan dit panel.

Wat kwam er uit de burgerpeiling 2023

Hieronder vindt u de meest opvallende resultaten uit de burgerpeiling.

De volledige rapportage is op te vragen via info@defryskemarren.nl en geeft de resultaten voor heel gemeente De Fryske Marren.

U wilt goed geholpen worden door de gemeente. Daarom moet het beleid en dienstverlening van de gemeente zo goed mogelijk afgestemd worden op uw wensen.

De Fryske Marren wordt beoordeeld met een 6,7 (NL = 6,5).

Woon- en leefomgeving

Inwoners geven een 8,3 op het prettig wonen in hun buurt (NL = 7,9).

 • 88% voelt zich thuis in hun buurt (NL = 85%).
 • 96% voelt zich thuis veilig in de buurt (NL = 86%)
 • 79% van inwoners geeft aan dat (bijna) geen dingen kapot zijn in hun buurt (NL = 69%).
 • 68% geeft aan dat hun buurt netjes en schoon is (NL = 58%).

Relatie inwoner-gemeente

De wijze waarop de gemeente inwoners en belangenorganisaties betrekt en de samenwerking zoekt krijgt een 6,0.

 • 30% van de inwoners vindt dat de gemeente hen laat meedenken bij plannen, activiteiten en voorzieningen (NL = 27%)
 • 20% van de inwoners vindt dat de gemeente samen met de buurt werkt aan plannen, activiteiten en voorzieningen (NL = geen data)
 • 22% vindt dat de gemeente de buurt de ruimte geeft om hun ideeën en plannen uit te voeren
  (NL = 26%)
 • 19% vindt dat de gemeente inwoners helpt bij het uitvoeren van hun ideeën en plannen
  (NL = geen data)

Dienstverlening

Inwoners geven de algemene dienstverlening door de gemeente een 6,7 (NL = 6,5).

 • 75% van de inwoners geeft aan het makkelijk te vinden om hun vraag te stellen of aanvraag regelen bij de gemeente (NL = 68%).
 • 71% vindt dat de medewerker hun vraag zo goed mogelijk heeft beantwoord (NL = 61%).
 • 64% van de inwoners beoordelen onze medewerkers als deskundig (NL = 50%).
 • 66% van de inwoners vindt de duur van de afhandeling acceptabel (NL = 61%).

Digitale dienstverlening krijgt een 6,9 (NL = 6,7).

Communicatie

Communicatie en voorlichting vanuit de gemeente krijgt een 6,3 (NL = 6,4).

 • 63% vindt dat de gemeente duidelijke taal gebruikt (NL = 58%).
 • 62% vindt dat de informatie die zij nodig hebben van gemeente gemakkelijk kunnen vinden
  (NL = 63%).
 • 55% van de inwoners vindt dat ze goed op de hoogte worden gehouden van de afhandeling van hun aanvraag (NL = 54%).

Welzijn en zorg

 • (Algemene) lichamelijke gezondheid: De Fryske Marren = 75% (NL = 66%).
 • Voelt zich niet eenzaam: De Fryske Marren = 83% (NL = 63%).
 • Sport meerdere keren/ 1x per week: De Fryske Marren = 86% (NL = 68%).
 • Heeft vertrouwen in de toekomst: De Fryske Marren = 69% (NL = 63%).
 • Geestelijke gezondheid: De Fryske Marren = 82% (NL =78%).