Standplaats Jouster Merke

De Jouster Merke is de jaarmarkt van Joure die op de vierde donderdag in september wordt georganiseerd door de Gemeente De Fryske Marren. Het is (voor zover bekend) de langst lopende jaarmarkt ter wereld.

Standplaats Jouster Merke 2022 aanvragen

U kunt een standplaats op de Jouster Merke 2022 digitaal aanvragen via ons aanvraagformulier Jouster Merke. Aanmelden voor de Jouster Merke kan tot 1 juli 2022. Aanmeldingen na 1 juli 2022 komen op een reservelijst. U krijgt uiterlijk eind augustus bericht van ons met een toewijzing of afwijzing. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen is inschrijven ná 1 september 2022 niet meer mogelijk.

Standplaats Jouster Merke op papier aanvragen?

Vul ons inschrijfformulier voor een markt in. Stuur het formulier per post of e-mail naar ons toe.

Wat kost een standplaats op de Jouster Merke?

  • Standplaats non-food: € 7,- per strekkende meter bij een eigen voorziening;
  • Standplaats food: € 10,- per strekkende meter bij een eigen voorziening;
  • Huurkraam: €18,- (4 meter);
  • Bijdrage promotie: € 7,50.

Reactie op uw aanvraag

Als u een standplaats toegewezen heeft gekregen, dan ontvangt u daar in augustus 2022 bericht over. Uw standplaatsnummer vermelden we in de toewijzingsbrief. Op die manier kunt u van tevoren zien op welke locatie u moet zijn.

Verloting standplaatsen

Is inschrijven niet meer mogelijk? Dan kunt u zich tijdens Jouster Merke op donderdag 22 september 2022 tussen 06:00 uur en 08:30 uur aanmelden als zogenaamde ‘meeloper’. Aanmelden kan bij de ‘loketwagen’ bij de Rooms-Katholieke Kerk (in de Pastorielaan). Om 08:30 uur vindt de verloting plaats van lege standplaatsen. Als u een afwijzingsbrief heeft ontvangen en kleding of eetwaren verkoopt, dan raden wij u af om u te melden als meeloper.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 05 14.