Aansprakelijk stellen

Hebben wij schade bij u veroorzaakt? Of vindt u dat we hier schuldig aan zijn? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen.

Wanneer zijn wij aansprakelijk?

We zijn pas aansprakelijk wanneer er sprake is van nalatigheid. We moeten aantoonbaar in gebreke zijn gebleven. Kunt u overtuigend bewijs leveren, dat we onjuist hebben gehandeld of nalatig zijn geweest? Als dat het geval is kunt u een schademelding doen. Dan moeten we uw schade vergoeden. We kunnen bijvoorbeeld aansprakelijk zijn bij:

  • achterstallig onderhoud aan openbare wegen;
  • ongelukken en/of beschadigingen die zijn veroorzaakt door onze medewerkers met gemeentelijke voertuigen;
  • als we niet of onvoldoende waarschuwen voor werkzaamheden.

Bewijs aansprakelijkheid

Let op: om te beoordelen of wij de schade vergoeden, hebben wij de volgende bewijsstukken van u nodig:

  • Foto’s van de schade
  • Foto’s van de situatie ter plaatse
  • Een offerte, factuur of nota voor het herstel van de schade

Zonder deze bewijsstukken kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. De bewijsstukken kunt u eenvoudig toevoegen bij uw schademelding. Ook kunt u een politieaangifte en/of getuigenverklaring meesturen, deze twee bewijsstukken zijn niet verplicht.

Eigen verzekering

Het is belangrijk om claims ook direct in te dienen bij uw eigen verzekering als u hiervoor verzekerd bent. Bij uw eigen verzekering bent u mogelijk verzekerd tegen nieuw- en/of vervangingswaarde. U heeft dan niet te maken met eventuele afschrijvingen. Het melden van de schade heeft (behalve bij een autoverzekering) geen gevolgen voor uw premie voor komend jaar.

Na uw schademelding

Wij beoordelen uw schademelding. Vinden wij dat er sprake is van schade door onze schuld of zijn we nalatig geweest? Dan krijgt u de schade geheel of gedeeltelijk vergoed. Als wij uw aansprakelijkstelling afwijzen, krijgt u een afwijzingsbrief met uitleg.

Schademelding op papier

U kunt uw schade ook op papier melden via ons schadeformulier aansprakelijkstelling. Dit formulier vindt u onderaan deze tekst. Het schadeformulier, inclusief de nodige bewijsstukken, stuurt u per post of e-mail naar gemeente De Fryske Marren, t.a.v. juridische zaken.

Te downloaden: