Carbidschieten

Carbidschieten is een jaarlijkse traditie op oudejaarsdag. Heeft u vorig jaar carbid geschoten en wilt u dit jaar weer carbidschieten op 31 december? Dan heeft u toestemming voor het gebruik van een locatie nodig.

Toestemming aanvragen

U kunt in de maand oktober via de pagina toestemming voor carbidschieten aanvragen.

Voorwaarden carbidschieten

We willen graag dat het carbidschieten veilig gebeurt. Daarom moet u zich aan de volgende regels houden:

  • de aanvrager is tenminste 18 jaar en is tijdens het carbidschieten continu aanwezig als verantwoordelijke;
  • de grondeigenaar moet schriftelijk toestemming verlenen;
  • carbidschieten is alleen toegestaan met een melkbus van maximaal 40 liter;
  • er mag alleen geschoten worden met carbid op oudejaarsdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur;
  • de locatie is gelegen buiten de bebouwde kom;
  • van de locatie wordt een plattegrond, foto of uitdraai meegestuurd;
  • minimale afstand van 75 meter tot bebouwing;
  • de aanvrager is goed bereikbaar in verband met controle. Dit geldt zowel voor, tijdens als na het carbidschieten;
  • geen (party-)tent(en) of andere overkappingen, tafels en/of kramen plaatsen.

Lees alle regels in de nadere voorschriften carbidschieten. 

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 05 14 of stel uw vraag in ons contactformulier. Met praktische vragen over bijvoorbeeld een locatie kunt u terecht bij een medewerker van toezicht. Heeft u vragen over het doen van een aanvraag, vraagt u dan naar een medewerker van omgeving.