Demonstratie of betoging melden

In Nederland heeft iedereen recht op vrijheid van meningsuiting. Dit betekent ook dat iedereen de vrijheid heeft om te demonstreren, ook in onze gemeente.

Wilt u een demonstratie of betoging houden? Dan laat u dat minstens 24 uur van tevoren aan de burgemeester weten, dit gebeurt voordat u de betoging aan het publiek bekend maakt. Gebruik daarvoor het online formulier.

Let op: Zaterdagen, zondagen of algemeen erkende feestdagen tellen niet mee in de termijn van 24 uur.

Waarom moet ik een melding doen?

Wij vragen u om een melding te doen, zodat de burgemeester op grond van de Wet openbare manifestaties eventuele voorschriften kan opleggen om de veiligheid te garanderen en de manifestatie in goede banen te leiden. Dit doen wij bij voorkeur in overleg met u. Zijn er wijzigingen? Dan wordt u hierover geïnformeerd.

Kosten

Het melden van een demonstratie of betoging is gratis. Aanvullende maatregelen zoals het plaatsen van bijvoorbeeld afzettingen regelt u als organisator zelf. Deze maatregelen kunnen geld kosten.