Gebruik openbare weg

De Fryske Marren heeft in totaal meer dan 800 kilometer aan openbare wegen in beheer. Als wegbeheerder heeft de gemeente een zorgplicht voor het in goede en veilige staat verkeren van wegen. Daarbij hoort een veilige procedure voor het afsluiten van de openbare weg. Wilt u in verband met (bouw)werkzaamheden tijdelijk de openbare weg (geheel of gedeeltelijk) stremmen? Dan vraagt u dit bij ons aan. We noemen dit een aanvraag tijdelijke verkeersmaatregel.

Aanvragen tijdelijke verkeersmaatregel

U doet uw aanvraag tijdelijke verkeersmaatregel minimaal 14 dagen voordat u de openbare weg (geheel of gedeeltelijk) wilt afsluiten.

Een beslissing op uw aanvraag wordt minimaal twee weken na ontvangst van het aanvraagformulier genomen. Wij kijken naar conflicterende werkzaamheden, verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer. Als het nodig is om voor de tijdelijke verkeersmaatregel een verkeersbesluit te nemen, dan hebben we meer tijd nodig voor onze beslissing, we houden u hierover op de hoogte.
Waar moeten uw verkeersmaatregelen aan voldoen?

Uw stremming (wegafzettingsborden, enzovoort) moet voldoen aan de richtlijnen van het CROW, Werken in uitvoering 96b.