Klacht medewerker of bestuurder

Bent u niet tevreden over de manier waarop een medewerker of bestuurder van de gemeente u heeft behandeld? Zijn bijvoorbeeld afspraken niet nagekomen of voelt u zich beledigd? Dan kunt u hierover een klacht indienen.

Hoe dien ik mijn klacht over een medewerker of bestuurder in?

U kunt een klacht over een medewerker of bestuurder digitaal indienen. U logt hiervoor in met DigiD.

Lukt digitaal indienen niet?

Schriftelijk

  • vul het klachtenformulier De Fryske Marren in dat u onderaan deze pagina vindt, vul het in en stuur het op.
  • schrijf een brief waarin u uw klacht beschrijft. In uw brief moet verder het volgende staan: uw naam en adres en uw handtekening.

Het klachtenformulier of uw brief stuurt u naar:

De Fryske Marren
Juridische Zaken
Antwoordnummer 2
8500 VB Joure


Mondeling

Maak een afspraak met de klachtencoördinator van de gemeente via telefoonnummer 14 05 14. Daarna vindt er een gesprek plaats op het gemeentehuis. Van de klacht wordt een verslag gemaakt en aan de indiener van de klacht toegestuurd met het verzoek het verslag voor akkoord te tekenen. Na akkoordverklaring door de indiener van de klacht, wordt de klacht in behandeling genomen.


Telefonisch

Bel met de klachtencoördinator via telefoonnummer 14 05 14 en geef u klacht telefonisch door. De klachtencoördinator maakt hier een verslag van en stuurt dit naar u toe. Bent u het eens met het verslag, dan zet u uw handtekening voor akkoord. Daarna neemt de gemeente de klacht in behandeling. 

Afhandeling

Als de gemeente uw klacht heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin leest u ook hoe het verder gaat. De gemeente streeft er naar om de klacht binnen zes weken af te handelen.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente uw klacht heeft afgehandeld? Neem dan contact op met de Nationale Ombudsman.