Standplaatsvergunning

Wilt u op een openbare plek producten of diensten (bijvoorbeeld een viskraam, oliebollenkraam of snackwagen) aanbieden en maakt u hierbij gebruik van een kraam, wagen of een tafel? Dan heeft u hiervoor een standplaatsvergunning nodig. Binnen De Fryske Marren kunt u een standplaats aanvragen op aangewezen locaties.

Standplaats aanvragen

Een verzoek om een standplaats doet u in het formulier aanvraag standplaats. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u bericht of er een standplaats beschikbaar is.

Aangewezen standplaatsen

De standplaatsen worden alleen vergund op aangewezen locaties (met uitzondering van koek en zopie bij ijspret). Naast deze aangewezen standplaatsen hebben we standplaatsen op onze drie weekmarkten. U kunt per standplaats maximaal 25 vierkante meter innemen. De standplaats is niet voorzien van een stroompunt.

Wat kost een standplaats?

Voor het in behandeling nemen van een standplaatsvergunning betaalt u leges. De hoogte van de leges vindt u in de verordening marktgelden 2022. Voor het innemen van een standplaats op gemeentegrond betaalt u precario, de hoogte van de precario vindt u in de verordening precariobelasting 2022.