Tijdelijk gebruik gemeentegrond

Wilt u tijdelijk gemeentegrond gebruiken voor bijvoorbeeld een puincontainer, zeecontainer, bouwkeet of een bouwbord? Het heeft onze voorkeur dat u zoveel mogelijk materialen op eigen terrein plaatst. Heeft u op eigen erf geen of niet voldoende ruimte? Dan vraagt u het gebruik van gemeentegrond bij ons aan.

Aanvraag tijdelijk gebruik gemeentegrond

U kunt digitaal het tijdelijk gebruik van gemeentegrond aanvragen. De aanvraag en het gebruik van de grond is gratis. Wij beoordelen uw aanvraag met het oog op het beperken van overlast en het waarborgen van de verkeersveiligheid.

Voorwaarden

Aan het tijdelijk gebruiken van gemeentegrond hangen een aantal voorwaarden:

  • U mag de gemeentegrond maximaal 6 maanden gebruiken. Gebruik de gemeentegrond echter zo kort mogelijk om de overlast voor de omgeving te beperken;
  • U doet de aanvraag minimaal 3 weken voordat u tijdelijk gebruik wilt maken van de gemeentegrond;
  • Zonder toestemming kunt u geen gebruik maken van gemeentegrond.