Vergunningsvrij bouwen en verbouwen

Het plaatsen van een bijgebouw zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje of garage kan in sommige gevallen vergunningsvrij. Ook voor het plaatsen van zonnepanelen, een serre of dakkapel is soms geen vergunning nodig.

Vergunningencheck

Via het Omgevingsloket online (OLO) doet u een vergunningencheck om te controleren of voor uw (ver)bouwplan een vergunning nodig is.

Wilt u uw bouwplannen laten controleren?

Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft? Vul dan het digitale formulier controle vergunningsvrij bouwen in. Hier voegt u een situatietekening met afmetingen aan toe. Deze is nodig voor de controle van uw bouwplan. Er zijn geen kosten verbonden aan deze controle.

Bedrijf aan huis of B&B beginnen

Wilt u een bedrijf aan huis of een Bed & Breakfast beginnen? En wilt u hiervoor een bijgebouw of aanbouw plaatsen? Dan moet u ook nagaan of uw plannen in het bestemmingplan passen. Hierin staan de regels en voorschriften voor uw woning en eigen grond. De meeste bestemmingsplannen kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl of op onze website bij bekendmakingen.

Wat zijn de voorwaarden?

Ook als u geen vergunning nodig heeft, zijn er wel regels voor veiligheid en gezondheid waaraan u moet voldoen. Deze regels komen uit het bouwbesluit.

Het bouwbesluit

Er zijn minimumeisen op bouwtechnisch gebied waaraan een bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort. Een bouwkundige kan u hierin adviseren.

Omwonenden inlichten

Het is verstandig om direct omwonenden op de hoogte te stellen van uw bouwplannen voordat u aan de bouw of verbouwing begint.

Misschien zocht u:

Meld uw vergunningsvrije bouwwerk

In bepaalde gevallen kunt u zonder vergunning bouwen. De Wet WOZ regelt dat ook deze bouwwerken moeten worden getaxeerd. U geeft uw vergunningsvrije bouwwerk aan de taxateur door via het meldformulier vergunningsvrij bouwwerk. Niet in alle gevallen is een vergunningsvrij bouwwerk bij de gemeente bekend. Daardoor kan de waarde van uw woning minder goed worden bepaald.