Verkeersregelaars bij evenementen

Bij evenementen zorgen verkeersregelaars ervoor dat het verkeer veilig kan doorrijden, of tot stilstand gebracht kan worden. Dit verhoogt de veiligheid bij bijvoorbeeld bij concerten, optochten en braderieën. In dergelijke gevallen, wanneer het verkeer op/aan de weg geregeld moet worden zal de gemeente een (verplicht) aantal in te zetten verkeersregelaars in de vergunning opnemen. Het inzetten van verkeersregelaars is een eigen verantwoordelijkheid van de organisatie. Het is verplicht om bevoegde verkeersregelaars in te zetten, anders zijn de risico’s volledig voor de organisatie van het evenement.

Bevoegde verkeersregelaars

Uw beoogde vrijwilligers kun(t)en niet zomaar als verkeersregelaar aan de slag. Een verkeersregelaar is verplicht jaarlijks deel te nemen aan een instructie (e-learning). Pas nadat met goed gevolg is deelgenomen aan de instructie, wordt een aanstellingsbesluit afgegeven door de gemeente. De Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL) faciliteert de theorie-instructie (e-learning) voor evenementenverkeersregelaars, zoals genoemd in de Regeling verkeersregelaars 2009.

De instructie voor verkeersregelaars (e-learning)

Voor de opleiding tot  verkeersregelaar wordt e-learning ingezet. Het grote voordeel van e-learning is dat evenementenverkeersregelaars in het hele land dezelfde instructie krijgen. Bovendien kan iedereen zelf bepalen wanneer en waar hij deze instructie via zijn computer volgt en zijn “examen” wil afleggen.

De verkeersregelaar kan deelnemen aan een instructie voor een bepaald evenement (éénmalig) of een instructie voor bepaalde tijd (maximaal 1 jaar). Het advies is voor de instructie voor bepaalde tijd (1 jaar) te kiezen. De verkeersregelaar ontvangt dan (van de stichting, maar via de gemeente) een aanstellingspas voor 1 jaar en kan gedurende dit jaar bij meerdere evenementen worden ingezet.

De aanstellingspas kan worden aangevraagd bij deelname aan de instructie, hiervoor moet een pasfoto worden aangeleverd. Er zijn geen kosten verbonden aan de e-learning en het aanvragen van de aanstellingspas.

Hoe werkt e-learning?

De organisator van een evenement waarbij de verkeersveiligheid geregeld moet worden meldt het evenement aan via de website van de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). Hiervoor moet de organisatie zich registreren op de website. Op de website vindt u de uitleg hoe u een evenement kunt aanmelden en hoe u zich kunt registreren. Is het evenement aangemeld bij de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL), dan ontvangt de gemeente een melding met het verzoek het evenement goed te keuren. Na deze goedkeuring ontvangt de organisatie een email. Hierna kan de organisatie de verkeersregelaars uitnodigingen voor de e-learning. De verkeersregelaars ontvangen een inlogcode voor de instructie en moeten zich (zelf ook) registreren op de website van de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL).

Na registratie kunnen de verkeersregelaars, met gebruik van de inlogcodes, direct starten met de instructie. Alle uitleg is terug te vinden op de website van de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). Er is o.a. een handleiding beschikbaar voor organisators en verkeersregelaars. Zijn er dan nog vragen kunt u gebruik maken van de helpdesk (helpdesk@verkeersregelaarsexamen.nl (deze link vindt u ook op de website).

Instructie voor een bepaald evenement

Wanneer wordt deelgenomen aan de instructie voor een bepaald evenement heeft de organisatie tijdens de periode waarin de instructie wordt gevolgd inzage in de voortgangsrapportage. Hiervoor kunnen zij de zogenaamde “groslijsten” raadplegen op de website en controleren welke verkeersregelaars de instructie al hebben gevolgd. Nadat alle verkeersregelaars met goed gevolg hebben deelgenomen aan de instructie voor een bepaald evenement kan de groslijst digitaal worden ingediend, zoals wordt aangegeven op de site. Hoe de groslijst kan worden ingediend kunt u ook terugvinden op de website van de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). De gemeente ontvangt hiervan automatisch een bericht. Het is belangrijk om de groslijst tijdig in te dienen omdat pas nadat de groslijst is ingediend, het aanstellingsbesluit door de gemeente kan worden afgegeven. De organisator ontvangt het aanstellingsbesluit met de namen van de bevoegde verkeersregelaars voor het evenement waarvoor de instructie is gevolgd. De verkeersregelaar ontvangt zelf geen aanstellingsbesluit en/of aanstellingspas.

Instructie voor bepaalde tijd (max. 1 jaar)

Heeft de verkeersregelaar deelgenomen aan de instructie voor bepaalde tijd, dan ontvangt de verkeersregelaar een aanstellingsbesluit en een aanstellingspas. De aanstellingspassen worden vervaardigd door de Stichting Verkeersregelaars Nederland. Dit duurt ongeveer 2 weken. De aanstellingspassen worden verstuurd naar de gemeente. Nadat de gemeente de aanstellingspas heeft ontvangen, wordt er vervolgens door de gemeente een aanstellingsbesluit afgegeven. De verkeersregelaar ontvangt de aanstellingspas met het aanstellingsbesluit. Met de aanstellingspas kan de verkeersregelaar tijdens een evenement aantonen dat hij/zij een bevoegd verkeersregelaar is.

Opgave namen éénmalige verkeersregelaars bij een evenement

Worden bij het evenement éénmalige verkeersregelaars ingezet die speciaal voor dat evenement zijn opgeleid, dan dient u de namen van de verkeersregelaars aan de gemeente door te geven. Zijn dit verkeersregelaars met een pas dan hoeft u alleen aan te geven hoeveel verkeersregelaars met pas aanwezig zijn. Dit kunt u bij de aanvraag om evenementenvergunning aangeven.

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U kunt ook contact opnemen met de gemeente en vragen naar de afdeling APV vergunningen.