Woonoverlast

Heeft u zelf en/of met buurtbemiddeling geprobeerd om de problemen te bespreken met uw buren, maar ervaart u nog steeds overlast? Dan kunt u een aantal vervolgstappen zetten. Welke stap past bij uw situatie hangt af van het soort overlast, de ernst van de overlast en de woonsituatie van de overlastgever (huur- of koopwoning).

Gratis online advies over uw situatie

Juristen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben een website gemaakt waar u juridisch advies kunt ontvangen: overlastadvies.nl. U ontvangt, nadat u een aantal vragen heeft beantwoord over de overlastsituatie, direct een advies dat is afgestemd op uw specifieke situatie.

Melden bij de verhuurder / woningbouwcorporatie

Woont u in een huurwoning, heeft u last van uw buren en komt u er samen niet uit? Bespreek de overlast dan met de verhuurder van de woning. In sommige gevallen kan de verhuurder maatregelen nemen om de overlast te verminderen of stoppen.

Melden bij de Vereniging van Eigenaren (VvE)

Vindt de overlast plaats in een appartementengebouw met een Vereniging van Eigenaren (VvE)? Bespreek de woonoverlast dan met de VvE. Het veroorzaken van hinder voor andere bewoners van het gebouw is meestal in het reglement van de VVE verboden. In sommige gevallen kan de VvE een rol spelen in het verminderen of stoppen van de overlast.

Een civiele procedure starten

U kunt een civiele procedure starten tegen uw buren en een rechter uitspraak laten doen over de overlast. Wilt u hier meer over weten? Dan kunt u gratis advies krijgen van het Juridisch Loket.

Melden bij de gemeente

Ervaart u ernstige woonoverlast? Of vermoedt u dat er gevaar is voor de (brand)veiligheid? Bespreek dit dan met de gemeente via het telefoonnummer 14 05 14 of via het contactformulier. In sommige gevallen kan de gemeente optreden tegen woonoverlast.
 

Melden bij de politie

Ervaart u op dit moment ernstige overlast en denkt u dat ingrijpen door de politie nodig is? Dan kunt u contact opnemen met de politie via het telefoonnummer 0900 – 8844. Bij acuut gevaar belt u 112.