Bruggen en sluizen

Alle Friese bruggen

Kijk voor de bedieningstijden van alle Friese bruggen op www.fryslan.frl/bedieningstijden. Wilt u de openingstijden van alle Friese bruggen altijd bij de hand hebben via uw smartphone? Download dan de Watersport-app.

Gemeentelijke bruggen en sluizen

Wat zijn de bedieningstijden van de gemeentelijke bruggen en sluizen?

Bedieningstijden brug Sloten

1 april tot en met 31 mei

Dagelijks van 09.00-19.00 uur.

1 juni tot en met 31 augustus

Dagelijks van 09.00-20.00 uur.

1 september tot en met 31 oktober

Dagelijks van 09.00-19.00 uur.

1 november tot en met 31 maart

Alleen op afroep van maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. Zondags gesloten. Afroep via telefoonnummer 058 – 292 58 88 of 0514 – 531 607.

Kosten voor doorvaart brug Sloten

U betaalt de doorvaart of het abonnement aan de brugwachter.

Doorvaart of jaarabonnement kosten in 2024
Enkele doorvaart€ 3
Jaarabonnement€ 60

Bedieningstijden bruggen Balk

1 mei tot en met 1 oktober

Dagelijks van:

  • 09.00 tot 12.00 uur
  • 13.00 tot 16.15 uur
  • 17.15 tot 19.00 uur

Telefoonnummer 06 – 5464 7911. De twee bruggen in Balk worden door één brugwachter bediend.

Doorvaart of jaarabonnementkosten in 2024
Enkele doorvaart€ 3
Jaarabonnement€ 60

De bruggen en de sluis in het centrum van Lemmer worden tegelijk bediend. Het gaat om de Lemstersluis, Oudesluisbrug (Blokjesbrug), Flevobrug en Zijlroedebrug.

Bedieningstijden centrum Lemmer

1 januari tot en met 31 maart

Alleen op afroep van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Zondags gesloten. Afroep via telefoonnummer 0514 – 561 331. Zijlroedebrug via Provinsje Fryslân telefoonnummer 058 – 292 58 88.

1 april tot en met 31 mei

Dagelijks van 09.00 tot 19.00 uur.

1 juni tot en met 31 augustus

Dagelijks van 09.00 tot 20.00 uur.

1 september tot en met 31 oktober

Dagelijks van 09.00 tot 19.00 uur.

1 november tot en met 31 december

Alleen op afroep van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Zondags gesloten. Afroep via telefoonnummer 0514 – 561 331. Zijlroedebrug via Provinsje Fryslân telefoonnummer 058 – 29 25 888.

Kosten voor doorvaart centrum Lemmer

U kunt een abonnement kopen bij het havenkantoor op de Lemstersluis in Lemmer (0514 – 561 331).

 Doorvaart of jaarabonnementkosten in 2024
Enkele doorvaart€ 7
Jaarabonnement€ 90

Brug over de Sâltpoel en Terkaplester Puollen bij Hearresyl.

Bedieningstijden

1 april tot en met 31 mei

Dagelijks van 09.00-19.00 uur.

1 juni tot en met 31 augustus

Dagelijks van 09.00-20.00 uur.

1 september tot en met 31 oktober

Dagelijks van 09.00-19.00 uur.

Brug over de Pier Christiaansloot tussen Delfstrahuizen en Echtenerbrug.

Bedieningstijden Pier Christiaanbrug Echtenerbrug

1 januari tot en met 31 maart

Alleen op afroep van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 19.00 uur. Zondags gesloten. Afroep via telefoonnummer 058 – 292 58 88 of 0514 – 541 024.

1 april tot en met 31 mei

Dagelijks van 09.00 tot 19.00 uur.

1 juni tot en met 31 augustus

Dagelijks van 09.00 tot 20.00 uur.

1 september tot en met 31 oktober

Dagelijks van 09.00 tot 19.00 uur.

1 november tot en met 31 december

Alleen op afroep van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Zondags gesloten. Afroep via telefoonnummer 058 – 29 25 888 of 0514 – 541 024.

Kosten voor doorvaart Pier Christiaanbrug Echtenerbrug

U betaalt de doorvaart of het abonnement aan de brugwachter.

 Doorvaart of jaarabonnementkosten in 2024
Enkele doorvaart€ 3
Jaarabonnement€ 60

Brug over de Langesloot, in de Venneweg.

Bedieningstijden Rengersbrug Lemmer

Van 1 april tot 1 november: dagelijks van 09.00 tot 19.00 uur. In de maanden juni, juli en augustus wordt de brug bediend tot 20.00 uur.

Kosten voor doorvaart Rengersbrug Lemmer

U betaalt de doorvaart of het abonnement aan de brugwachter.

 Doorvaart of jaarabonnementkosten in 2024
Enkele doorvaart€ 3
Jaarabonnement€ 60