Biodiversiteit

Biodiversiteit wordt gezien als al het leven in een bepaald gebied. Niet alleen planten en dieren, maar ook micro-organismen horen hierbij. Ook de onderlinge beïnvloeding tussen de organismen en gebieden is hierbij belangrijk.

Waarom willen wij meer biodiversiteit?

Biodiversiteit wordt wereldwijd een steeds bekender begrip en dat is met een reden. Een gezonde biodiversiteit is de basis voor welvaart en welzijn in de gemeente. We hebben soorten nodig voor de productie van ons voedsel, medicijnen, om woningen te kunnen bouwen en tal van gebruiksvoorwerpen te maken. Maar ook voor schoon water, schone lucht en voor een leefomgeving waarin we kunnen ontspannen en genieten. Soorten staan wereldwijd onder druk, ook in Fryslân en in onze gemeente.

Daarnaast is het bewezen dat de mens zich beter voelt in een groene omgeving en vaak productiever is. Nog een invloed van biodiversiteit is dat het een dempende werking heeft op plagen, vervuiling en klimaatverandering.

Wat doen wij om de biodiversiteit te vergroten?

Op veel plekken staat de biodiversiteit onder druk en daarom zijn wij bezig om de biodiversiteit zoveel mogelijk te herstellen. Dit doen wij door het beheer en onderhoud zo natuurlijk mogelijk uit te voeren. We zetten ons op die manier in op het vergroten ervan. Zo hebben we ons maaibeleid aangepast en gericht op het vergoten van de biodiversiteit. We zetten schapen in en kijken naar gebiedsgerichte soorten. Daarnaast worden er op verschillende plekken grondgebonden bloemenmengsels ingezaaid; hoe meer planten en bloemen, hoe meer biodiversiteit.