Bomenonderhoud

Bomen spelen een belangrijk onderdeel bij de vastlegging van CO2. Bomen hebben daarom een positief effect op het afremmen van klimaatverandering en de opwarming van de aarde. Niet alleen CO2 wordt door bomen uit de lucht gehaald, bomen halen ook andere verontreinigende stoffen, zoals koolstofmonoxide en zwaveldioxide, uit de lucht. Ook zorgen bomen voor minder hittestress in steden en dorpen, doordat het bladerdak zonlicht opvangt en voor koelere luchtcirculaties zorgt.

Bomenonderhoud

In gemeente De Fryske Marren staan ongeveer 53.000 gemeentelijke bomen. Deze bomen dragen bij aan een gezonde leefomgeving. Als gemeente controleren wij de bomen op hun veiligheid en gezondheid. Sommige bomen kunnen we gerust laten groeien en hun gang laten gaan, maar in de meeste situaties is het noodzakelijk om bomen te snoeien om deze vitaal en veilig te houden. De bomen worden iedere drie jaar gekeurd. We keuren jaarlijks één derde van onze bomen.

Daarnaast wordt er ieder jaar een lijst opgesteld met bomen die wij vanwege onderhoud kappen. Deze lijst wordt elk jaar in november op de website van de gemeente gepubliceerd. Aanvullend informeren wij (direct) omwonenden over welke bomen wij in hun omgeving kappen. Voor iedere gekapte boom planten wij (elders) weer één terug.

Boomveiligheidscontrole (BVC)

Alle bomen in De Fryske Marren worden geïnspecteerd op veiligheid en hun onderhoudsbehoefte. Dit doen we door middel van een boomveiligheidscontrole (BVC). Een BVC geeft inzicht in de veiligheid van de gecontroleerde boom op basis van afwijkingen en boomgebreken die wij kunnen zien. Daarnaast geeft de controle ook inzicht in noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. Alle gegevens worden digitaal geregistreerd. Bij een afwijking waarbij enige twijfel is waargenomen voeren wij een aanvullend onderzoek uit.

Het is dus een visuele keuring die wordt uitgevoerd door opgeleide en gecertificeerde medewerkers. Deze keuring is vergelijkbaar met een APK-Keuring voor een auto. Het onderhoud aan deze bomen komt dan ook gedeeltelijk voort uit veiligheidsoverwegingen. We willen natuurlijk voorkomen dat de gemeentelijke bomen zorgen voor overlast of onveilige situaties. Goed onderhoud uitvoeren draagt dan ook bij aan een veilige (leef)omgeving. En goed boomonderhoud betekent dan vooral snoeien op het juiste moment. Onze ervaren boomverzorgers (European Treeworkers ETW) en boomveiligheidscontroleurs zorgen dat onze bomen in de gemeente op een vakbekwame manier worden onderhouden.

De boomveiligheidscontrole kent drie categorieën:

 1. Boom zonder afwijking
  Tijdens de boomcontrole zijn geen noemenswaardige BVC-gerelateerde afwijkingen of boomgebreken geconstateerd. In het kader van de veiligheid is geen verdere actie nodig.
 2. Attentieboom
  Tijdens de boomcontrole zijn BVC-gerelateerde afwijkingen of boomgebreken gevonden die in de actuele situatie geen voorspelbaar gevaar oplevert voor de directe omgeving. De controlefrequentie wordt verhoogd naar een jaarlijkse controle. Een voorbeeld hiervan is een holte in de stam.
 3. Risicoboom
  Bomen met een BVC-gerelateerde afwijking of boomgebreken die een mogelijk risico vormen voor de omgeving. Gerichte veiligheidsmaatregelen of een aanvullend boomonderzoek zijn noodzakelijk. Een voorbeeld hiervan is dood hout in de kroon of een aantasting door een parasitaire zwam.

Snoeiwerkzaamheden

Bij de boomveiligheidscontrole wordt ook het boombeeld in kaart gebracht. Het boombeeld geeft aan óf en welke snoeiwerkzaamheden er nodig zijn. Het snoeien van de bomen heeft tot doel het veilig en gezond op laten groeien van de bomen. Langs straten en wegen moeten bomen een takvrije stam hebben, zodat het verkeer goed onder de bomen door kan rijden.

De BVC kent vier boombeelden met de daarbij behorende snoeiwerkzaamheden:

 1. Aanvaard boombeeld
  De kroon is vrij van probleemtakken; het onderhoud is goed. Er zijn geen gerichte snoeiwerkzaamheden nodig.
 2. Regulier boombeeld
  In één snoeibeurt worden snoeiwerkzaamheden uitgevoerd om de boom weer veilig en gezond (verder) te laten groeien. Er wordt 20 tot 25 procent van de takken uit de kroon gesnoeid.
 3. Achterstallig boombeeld
  Binnen één snoeibeurt worden ingrijpende snoeiwerkzaamheden uitgevoerd om de boom weer veilig en gezond te laten groeien. Er wordt 30 tot 40 procent van de takken gesnoeid uit de kroon.
 4. Verwaarloosd boombeeld
  Er zijn een aantal ingrijpende snoeiwerkzaamheden over meerdere jaren nodig om de boom weer veilig en gezond verder te laten groeien. We voeren maximaal één snoeibeurt per groenseizoen uit.

Bij de BVC en het snoeien hanteren wij de normen van het Norminstituut Bomen, vastgelegd in het Handboek Bomen. Meer informatie vindt u op www.norminstituutbomen.nl.

Bomen kappen en herplanten

Als gemeente planten wij in verhouding meer bomen aan dan wij kappen. En voor het verwijderen van een boom, planten wij er minimaal weer één boom voor terug. Soms herplanten wij geen boom op dezelfde plek, doordat er bijvoorbeeld te weinig ruimte is of de groeiplaatsomstandigheden daar te slecht zijn. Dan kan het soms zijn dat wij dit op een andere plek doen.