Bijstand en uitkering

Bijstand en samenwonen op proef

Heeft u een bijstandsuitkering en gaat u samenwonen? Dan krijgt u normaal gesproken minder of geen uitkering meer.

Maar in De Fryske Marren geldt vanaf 1 oktober 2023 een nieuwe regel; ‘’Beleidsregels kennismakingsperiode Participatiewet De Fryske Marren 2024’’.

Hierbij mag u het samenwonen maximaal 6 maanden lang uitproberen, zonder dat dit gevolgen heeft voor uw uitkering. Tijdens deze proeftijd kunt u ontdekken of het samenwonen werkt. En kunt u alles regelen zoals de huur opzeggen, inschrijven bij de gemeente of een nieuwe school zoeken voor de kinderen. Ook (stief-)broer(s) en/of zus(sen) kunnen in aanmerking komen voor deze regeling.

Na de kennismakingsperiode    

De gemeente kijkt na de proefperiode naar uw situatie: leeft u dan samen of alleen? Als u samenwoont telt het inkomen van uw partner of huisgenoot mee voor uw uitkering. Dat kan betekenen dat u daardoor minder of geen bijstand meer krijgt. Of dat u samen 1 bijstandsuitkering krijgt. Hebben u of uw partner al eerder een keuze gemaakt? Geef uw keuze dan ook door. De kennismakingsperiode stopt dan meteen. De kennismakingsperiode stopt ook als u of uw partner zich van zijn adres uitschrijft bij de basisregistratie.

Contact met uw inkomensconsulent

Wilt u met iemand samenwonen en gebruik maken van deze regeling? Dan kunt u contact opnemen met uw inkomensconsulent via 14 05 14 of via inkomenscluster@defryskemarren.nl.
Uw inkomensconsulent nodigt u uit voor een persoonlijk gesprek en bespreekt uw situatie en de voorwaarden