Verhuizen vanuit het buitenland (immigratie)

Verhuist u vanuit het buitenland naar de Fryske Marren? Of verblijft u het komende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland?

Laat u dan inschrijven op het gemeentehuis in Joure. Hiervoor maakt u telefonisch een afspraak via 14 05 14.

Dit heeft u nodig

Neem het volgende mee naar uw afspraak in het gemeentehuis:

 • Geldig paspoort of identiteitskaart.
 • Als u de nationaliteit heeft van buiten de Europese Unie: verblijfsvergunning IND voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 • Buitenlandse documenten zoals een geboorte-, huwelijks- of echtscheidingsakte, overlijdensakte. Soms is het nodig dat u buitenlandse documenten laat legaliseren in het land waar u vandaan komt. Dat laat de echtheid van een document zien. Soms wordt gevraagd naar vertaalde documenten. Neem voor vragen contact op met de gemeente.
 • Verhuist u vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten? U heeft een bewijs van uitschrijving uit de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) nodig.

Bijzonderheden

 • De gemeente heeft de verplichting de identiteit vast te stellen van iedereen die zich in Nederland inschrijft. Daarom vragen wij u persoonlijk met uw identiteitsbewijs bij ons langs te komen. Neem uw minderjarige kinderen mee bij de inschrijving. 
 • Inschrijven kan als u: 
 • De Nederlandse nationaliteit heeft.
 • De nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie heeft.
 • Een geldige verblijfsvergunning heeft.
 • Een adres in de gemeente de Fryske Marren heeft.
 • Langer dan 4 maanden in Nederland gaat verblijven.