Verhuizen

Verhuizing

Kade met woonhuizen en boten in Balk

Als u verhuist, moet u dat binnen vier weken voor en vijf dagen na de verhuizing melden bij de gemeente waar u gaat wonen. Als u gaat emigreren, geeft u dat aan bij de gemeente waar u vertrekt.

Digitaal uw verhuizing doorgeven

U kunt uw verhuizing digitaal doorgeven met behulp van uw DigiD. Maakt u gebruik van een briefadres? Regel dan uw verhuizing op het gemeentehuis of servicepunt.

LET OP: Gaat u bij iemand inwonen? 

Dan hebben we toestemming nodig van de huidige bewoner(s). De huidige bewoner kan met DigiD het digitale formulier Verklaring instemming woonadres invullen. Lees meer over de toestemming onder het kopje “Ik ga bij iemand inwonen”.

Verhuizing doorgeven op het gemeentehuis of servicepunten

U neemt uw geldige legitimatiebewijs mee. Dit kan tijdens onze reguliere openingstijden.

Verhuizing schriftelijk doorgeven

U vult het formulier verhuizing in, deze vindt u onderaan deze pagina. Dit stuurt u met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar de gemeente of u levert het in bij het gemeentehuis of één van de servicepunten. Opsturen kan naar Gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

Doorgeven moet door:

Doorgeven mag door:

Ik ga bij iemand inwonen

Dan hebben we toestemming nodig van de bestaande bewoner(s). Als de verklaring van de medebewoner niet wordt overlegd dan vindt er verder onderzoek plaats voordat de aangifte wordt verwerkt.

Digitaal toestemming geven

U (de huidige bewoner) kunt met behulp van DigiD de verklaring van instemming online regelen. 

Schriftelijk toestemming geven

Vul het formulier instemming woonadres in. U stuurt dit formulier naar Gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

Schriftelijk tijdens aangifte

Vul het formulier instemming woonadres in en maak een kopie van een identiteitsbewijs van de hoofdbewoner of eigenaar. Het formulier en de kopie kunt u uploaden tijdens het online doorgeven van uw verhuizing.

Op het gemeentehuis toestemming geven

U kunt ook naar het gemeentehuis of de servicepunten om dit te regelen. Neem dan een geldig legitimatiebewijs mee.

Vertrek naar het buitenland

Gaat u voor minimaal 8 maanden in het buitenland wonen? Dan spreken we van emigratie en schrijft u zich uit bij de gemeente. U kunt 5 dagen voor vertrek aangifte doen voor uzelf en uw inwonende gezinsleden. De datum dat u aangifte doet geldt als datum van vertrek uit Nederland.

Digitaal uw vertrek doorgeven

U kunt uw vertrek naar het buitenland digitaal doorgeven met behulp van uw DigiD.

Vertrek naar het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba) kunt u niet digitaal doorgeven. Neem in dat geval contact met ons op.

Let op: Verhuizen niet alle gezinsleden mee naar het buitenland? Dan doet u persoonlijk aangifte op ons gemeentehuis of onze servicepunten.

Verhuizing doorgeven op het gemeentehuis of servicepunten

U kunt ook persoonlijk aangifte doen op ons gemeentehuis of onze servicepunten. Dit kan tijdens onze reguliere openingstijden. U neemt uw geldige legitimatiebewijs mee.

Meer informatie

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor extra informatie over emigratie.

Te downloaden: