Gehandicaptenparkeerplaats

Bent u lichamelijk beperkt en kunt u uw auto niet altijd voor uw deur parkeren? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een eigen gehandicaptenparkeerplaats (GPP).

Wanneer komt u in aanmerking?

U kunt alleen in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerplaats als u in het bezit bent van een geldige gehandicaptenparkeerkaart met de aanduiding B (bestuurder).

Regelen

Vul het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats in. Voeg bij het aanvraagformulier de volgende stukken:

  • Kopie van uw gehandicaptenparkeerkaart.
  • Kopie van het kentekenbewijs van de auto/brommobiel die bestemd is voor uw vervoer.
  • Werkgeversverklaring, als u de parkeerplaats bij uw werk wilt.

Bestuurder

De aanvraag wordt getoetst aan de volgende criteria:

  • U bent in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart.
  • De parkeerdruk is dusdanig dat binnen de vastgestelde maximale loopafstand tot een vrije parkeerplaats doorgaans geen parkeergelegenheid beschikbaar is.
  • Er blijft voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving beschikbaar.
  • U bent bestuurder van het voertuig waarvoor de gehandicaptenparkeerplaats zal gaan gelden.
  • U heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein.

Daarnaast wordt gekeken naar criteria zoals de aanwezigheid van obstakels (bomen en/of trottoirbanden), de verkeerssituatie/verkeersveiligheid ter plaatse, of er sprake is van openbaar gebied etc.

Passagier

Een gehandicaptenparkeerplaats voor een passagier wordt meestal niet toegekend omdat de bestuurder de auto kan voorrijden om de gehandicapte passagier in of uit te laten stappen.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 05 14.

Te downloaden: