Uitgiftepunten menstruatieproducten

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 10 meisjes en vrouwen in Nederland soms geen geld heeft om menstruatieproducten te kopen. Voor deze meisjes en vrouwen stelt De Fryske Marren gratis menstruatieproducten beschikbaar.

Er zijn diverse uitgiftepunten in De Fryske Marren waar mensen met een kleine beurs menstruatieproducten kunnen pakken. De kastjes hangen in de toiletten. De producten kunnen gewoon uit het kastje gehaald worden.

 • Bibliotheek Balk – Dubbelstraat 1a, 8561 BC Balk
 • Voedselbank Zuidwest Friesland Balk – Tjalke de Boerstrjitte 14, 8561 EL Balk
 • De Wurkjouwer Haskerkhorne – Haulsterweg 2A, 8506 BJ Haskerhorne
 • Bibliotheek Joure – De Merk 31, 8501 AN Joure
 • Consultatiebureau Joure – It Beaken 2, 8502 BX Joure
 • Gemeentehuis, Herema State 1, 8501 AA Joure
 • IKC St. Mattheüsschool – Uilke Boonstralaan 32, 8501 EC Joure
 • De Oerdracht, Elias Annes Borgerstraat 46, 8501 NE Joure
 • Pastiel Joure – Polderboskdyk 3, 8501 ZJ Joure
 • Plein Joure – Pasteurweg 3, 8503 AB Joure
 • Voedselbank de Utjouwer Joure – Brugstraat 1, 8501 EV Joure
 • Bibliotheek Lemmer – Albert Koopmanstraat 7, 8531 HC Lemmer
 • Consultatiebureau Lemmer – Nieuwburen 34 in Lemmer
 • Zuyderzee Lyceum Lemmer – Riensingel 2, 8531 GH Lemmer
 • Weggeefkast Oudemirdum – De Grintfisker 4, 8567 LN Oudemirdum
 • Buurtkast Rohel, Vierhuisterweg 17, 8507 CG Rohel
 • CBS de Paadwizer, Saturnusstraat 4, 8521 LM Sint Nicolaasga
 • Kath. basisschool “It Klimmerblêd” – De Pit 2, 8521 PD Sint Nicolaasga