Mantelzorgwoningen

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op uw eigen terrein en is bedoeld voor de persoon die u verzorgt. U kunt ook zelf in de mantelzorgwoning wonen. Er mogen maximaal 2 personen in de mantelzorgwoning wonen. 

Welke soorten mantelzorgwoning? 

Er zijn verschillende vormen denkbaar. U kunt denken aan het laten plaatsen van een mantelzorg- unit. Ook kan een deel van een bestaand huis omgebouwd worden tot mantelzorgwoning of kunt u denken aan het realiseren van een aan- of uitbouw aan het huis die ingericht wordt voor mantelzorg. Daarnaast is het soms mogelijk een bestaand bijgebouw aan te passen tot mantelzorgwoning. Voor sommige van deze varianten is een vergunning nodig.  

Mantelzorgwoning regelen 

Via www.omgevingsloket.nl kunt u checken of er wel of geen vergunning nodig is voor het plaatsen van een mantelzorgwoning/ unit. Wanneer u hier niet uitkomt kunt u dit bij ons laten checken via het digitale formulier controle vergunningsvrij bouwen voor de mantelzorgwoning. Wij bekijken uw aanvraag en u ontvangt van ons bericht.  

Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand heeft: 

  • Medische verklaring van een huisarts of wijkverpleegkundige 
  • Keuze tussen wel/geen eigen huisnummer voor de mantelzorgwoning 

Voordelen en nadelen extra huisnummer 

U kunt voor de mantelzorgwoning een eigen huisnummer aanvragen. Hierdoor worden de bewoners van de mantelzorgwoning gezien als een eigen huishouden. Voor bepaalde regelingen (bijvoorbeeld AOW) is dit erg gunstig. Voor andere regelingen (bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen) brengt het juist weer hogere kosten met zich mee.   

Veel gestelde vragen

Nee, de gemeente heeft geen subsidie voor mantelzorgwoningen. 

Meer informatie vindt u op de website van Regelhulp.