Spoedvraag of crisis

Heeft u te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling? Voelt u zich bedreigd of seksueel geïntimideerd? Wilt u anoniem met iemand ergens over praten? Kijk op deze pagina met wie u contact kunt opnemen.

Tel: 0800 – 2000 (dag en nacht bereikbaar)

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op nummer 0800 – 2000. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Wilt u advies en hulp voor de ander en/of voor uzelf? U kunt uw vragen stellen of uw hart luchten. U krijgt een hulpverlener aan de lijn, deze hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft u advies. Ook kijkt de hulpverlener samen met u welke professionele hulp er nodig is. Als u wilt, kunt u anoniem blijven.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Veilig Thuis.

tel: 0800 – 776 33 45 (dag en nacht bereikbaar)

Spoed4Jeugd biedt in Friesland spoedeisende (jeugd)hulp in crisissituaties die worden veroorzaakt door gedrag- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen. Spoed4Jeugd is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op nummer 0800 – 776 33 45. Spoed4Jeugd zorgt voor adequate en snelle inzet van de juiste zorgaanbieder in de spoedeisende situatie. Kinderen, jongeren en ouders en/of verzorgers kunnen bellen met Spoed4Jeugd. Ook verwijzers, scholen, CJG’s of andere betrokkenen kunnen in een spoedeisende situatie contact opnemen. U krijgt een hulpverlener aan de lijn, deze hulpverlener zal vervolgens met u inschatten wat er aan de hand is, zodat zo snel mogelijk de hulp ingeschakeld wordt die noodzakelijk is.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Spoed4Jeugd.

Tel: 0900 – 0767 (dag en nacht bereikbaar)

Wilt u anoniem met iemand ergens over praten? Heeft u behoefte aan een luisterend oor? Dan kunt u bellen, mailen of chatten met Sensoor. Vrijwilligers van Sensoor staan 24 uur per dag en 7 dagen per week voor u klaar. Zij luisteren, denken met u mee en kunnen u doorverwijzen. U kunt Sensoor anoniem bellen en het gesprek is vertrouwelijk. Sensoor is te bereiken via telefoonnummer 0900 – 0767.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Sensoor.

Tel: 0800 – 1771 (dag en nacht bereikbaar)

Het meld- en adviespunt verward gedrag is 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereikbaar voor het stellen van vragen en het doen van een melding bij een ingewikkelde situatie rondom een persoon met verward gedrag. Het gaat dan om een situatie die aandacht verdient, maar niet acuut opgelost hoeft te worden. Verward gedrag kan bijvoorbeeld voorkomen bij mensen die een psychische aandoening hebben, onder invloed zijn of dementerend. Soms hebben mensen ook andere problemen, zoals schulden, verlies van werk of weinig sociale contacten. Iemand kan ook verward raken na een grote emotionele gebeurtenis. De medewerkers van het meld- en adviespunt zijn ervaren professionals die aandacht geven en aan de hand van de juiste vragen de vervolgstappen bepalen. Soms gaan ze zelf naar de persoon over wie het gaat toe om snel passende hulp te kunnen bieden. Dit doen ze zoveel mogelijk in afstemming met instanties die al betrokken zijn.

Meer informatie kunt u vinden op www.ggdfryslan.nl/verwardgedrag.