Hoe werkt de raad?

Taken van de raad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en is rechtstreeks door de inwoners van De Fryske Marren gekozen. Om de vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

De raad vertegenwoordigt de inwoners en bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentebeleid. Een belangrijke taak van de gemeenteraad is om het college van burgemeester en wethouders te controleren. Het college moet op zijn beurt verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. Een wethouder kan geen lid van de gemeenteraad zijn.

Voorzitter

De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. Als voorzitter van de gemeenteraad heeft de burgemeester geen stemrecht.

De gemeenteraad heeft drie belangrijke taken.

  1. Ten eerste is het de taak van raadsleden om de inwoners van de gemeente te vertegenwoordigen. Daarom is het goed als raadsleden veel met inwoners praten – op bijeenkomsten, maar ook gewoon op straat. Dan horen ze wat er zoal leeft in de gemeente.
  2. Ten tweede stelt de raad de grote lijnen vast voor het beleid van een gemeente. Raadsleden houden zich bezig met de vraag hoe de gemeente er over een aantal jaren uit zou moeten zien. Moet de gemeente bijvoorbeeld nog verder groeien? Moet de gemeente aantrekkelijker worden voor toeristen? Moeten er meer fietspaden komen?
  3. Ten derde controleert de raad of het college van burgemeester en wethouders zijn bestuurstaken goed uitvoert. Past het beleid van het college binnen de lijnen die de raad heeft uitgezet? Doet het college waar de raad om heeft gevraagd? Om dat goed te kunnen beoordelen, moet het college verantwoording afleggen aan de raad.