Vergaderingen

Hier kunt u live de vergadering volgen, vergaderingen terugkijken, agenda’s en vergaderstukken inzien.

Vergaderingen

Alle vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis in Joure, behalve als het anders wordt vermeld. U kunt de vergadering ook live volgen via de uitzending op de website.

Agenda’s en vergaderstukken

Alle vergaderstukken en agenda’s van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad (Petear, Debat & Beslút) zijn te raadplegen via de site. De agenda’s en vergaderstukken kunt u inzien bij de vergadering zelf.

De gemeenteraad vindt toegankelijkheid van informatie voor iedereen van groot belang. Daarom wordt druk gewerkt aan een mogelijkheid om de vergaderingen van de gemeenteraad te ondertitelen in zowel de Nederlandse als de Friese taal. U kunt voor vragen over ondertiteling en toegankelijkheid van de website van de gemeenteraad contact opnemen met de griffie via griffie@defryskemarren.nl.

Vergadering terugkijken

U kunt alle vergaderingen vanaf 24 juni 2015 terug kijken. Als u een vergadering terug wilt kijken van vóór 24 juni 2015, neemt u dan contact op met de griffie via griffie@defryskemarren.nl.