De Friese gemeenten en de provinsje Fryslân zijn momenteel bezig met een aanbestedingstraject voor een laadpaleninfrastructuur. De aanbesteding vindt voorjaar 2021 plaats.

De concessiehouder die als beste uit de aanbesteding komt gaat binnen een termijn van drie jaar de laadinfrastructuur uitrollen.
Zodra de concessiehouder bekend is zal dit gepubliceerd worden en wordt bekend op welke wijze aanvragen kunnen worden ingediend. 
 

Waar staan de laadpalen in onze gemeente?

In onze gemeente staan al diverse laadpalen. De laadpalen vindt u op de overzichtskaart.

Hoe gebruikt u de laadpaal?

Bij een openbaar oplaadpunt is minimaal één parkeerplaats gereserveerd voor elektrische auto's. U herkent de oplaadpunten aan het speciale bord. Het is de bedoeling dat u er parkeert om uw auto op te laden en daarna een andere parkeerplaats zoekt.

Te downloaden: