Chris van Hes – wethouder

Chris van Hes is wethouder namens de FNP. Hij is bij afwezigheid van de burgemeester de 1e vervanger (locoburgemeester).

Contact

Wilt u contact met de wethouder? Dat kan. U kunt bellen met telefoonnummer 14 05 14 of een e-mail sturen aan het college.

Portefeuilles

 • Wonen (volkshuisvesting)
 • Ruimtelijke ontwikkeling (incl. Omgevingswet)
 • Vergunningen (excl. Algemene plaatselijke verordening (APV))
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Fries taalbeleid / Frysk taalbelied

Contactwethouder van

 • Bantega
 • Echtenerbrug / Echten / Delfstrahuizen
 • Eesterga / Follega
 • Lemmer-Brekkenpolder
 • Oosterzee
 • Lemmer

Social media

De wethouder is actief op:

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid VFG Wonen & Ruimte
 • Lid AB Hûs en Hiem
 • Lid BO Mei-inoar foar it Frysk

Niet ambtsgebonden nevenfuncties

 • Regionaal Militair Operationeel Adviseur bij de Koninklijke Landmacht (bezoldigd)