Chris van Hes – wethouder

Chris van Hes is wethouder namens de FNP. Hij is bij afwezigheid van de burgemeester de 1e vervanger (locoburgemeester).

Contact

Wilt u contact met de wethouder? Dat kan. U kunt bellen met telefoonnummer 14 05 14 of een e-mail sturen aan het college.

Portefeuilles

  • Wonen (volkshuisvesting)
  • Ruimtelijke ontwikkeling (incl. vergunningen en Omgevingswet)
  • Beleid gemeentelijk vastgoed
  • Fries taalbeleid / Frysk taalbelied

Social media

De wethouder is actief op:

Ambtsgebonden nevenfuncties

  • Lid VFG Wonen & Ruimte
  • Lid afvaardiging De Fryske Marren P10
  • Lid AB Hûs en Hiem
  • Lid BO Mei-inoar foar it Frysk
  • Lid AB Bedrijvenpark A7

Niet ambtsgebonden nevenfuncties

  • Reservist bij de Koninklijke Landmacht (bezoldigd)