Irona Groeneveld

Irona Groeneveld is wethouder namens GroenLinks. Zij is na wethouder Tabak de 4e locoburgemeester.

Contact

Wilt u contact met de wethouder? Dat kan. U kunt bellen met telefoonnummer 14 05 14 of een e-mail sturen aan het college.

Portefeuilles

Wethouder Groeneveld is het eerste aanspreekpunt voor de volgende onderwerpen.

 • Verkeer en vervoer
 • Handhaving (bouw en woningtoezicht)
 • Fumo (milieudienst)
 • Klimaat en Duurzaamheid (incl Regionale Energie Strategie = RES)

Contactwethouder van

 • Nijemirdum
 • Oudemirdum
 • Sloten
 • Sondel
 • Wijckel

Social media

De wethouder is actief op:

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid Dagelijks Bestuur FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing)
 • Lid Algemeen Bestuur OVEF (Openbare Verlichting en Energie Fryslân)
 • Lid Fries Bestuurlijk Overleg VTH
 • Lid Overleg Verkeer en Vervoer Fryslân
 • Lid Bestuurlijk Overleg RES (Regionale Energie Strategie)
 • Lid VFG overleg Klimaat en Energie
 • Lid AB Bedrijvenpark A7
 • Voorzitter DB/AB FUMO (staat nu lid DB)
 • Lid Friese Energie Tafel (is in de plaats gekomen van het Bestuurlijk Overleg RES)

Niet ambtsgebonden nevenfuncties

 • Voorzitter Stichting BV Extra Handen (onbezoldigd)
 • Freelancer voor Pro Demos – Huis van de Democratie (bezoldigd)