Irona Groeneveld

Irona Groeneveld is wethouder namens GroenLinks. Zij is na wethouder De Jong de 4e locoburgemeester.

Contact

Wilt u contact met wethouder Groeneveld? Dat kan. U kunt bellen met telefoonnummer 14 05 14 of een e-mail sturen aan het college.

Portefeuilles

Wethouder Groeneveld is het eerste aanspreekpunt voor de volgende onderwerpen.

 • Welzijn (w.o. inclusiviteit)
 • Coördinatie dorpenbeleid
 • Afval / riolering
 • Handhaving (coördinerend p.h. illegale bewoning recreatieparken)
 • Milieu (FUMO)
 • Beheer openbare ruimte
 • Verkeer en vervoer

Projecten:

 • Knooppunt Joure
 • Toekomstperspectief gemeentecamping Lemmer

Contactwethouder

Als contactwethouder is Irona Groeneveld bestuurlijk aanspreekpunt voor de besturen van dorps-, stads- en wijkbelangorganisaties in de volgende plaatsen:

 • Bakhuizen
 • Balk
 • Elahuizen
 • Harich
 • Kolderwolde
 • Mirns
 • Nijemirdum
 • Oudega
 • Oudemirdum
 • Rijs
 • Ruigahuizen
 • Sloten
 • Sondel
 • Wijckel

Nevenfuncties

Naast het wethouderschap vervult de wethouder de volgende functies.

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid DB FUMO
 • Bestuurslid Stichting Iepenwacht Fryslân

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Freelance trainer Pro Demos (bezoldigd)
 • Voorzitter van de kandidatencommissie Leeuwarden (verkiezingen GR2022)