Luciënne Boelsma – wethouder

Luciënne Boelsma is wethouder namens het CDA. Zij is na wethouder Van Hes de 2e locoburgemeester.

Contact

Wilt u contact met de wethouder? Dat kan. U kunt bellen met telefoonnummer 14 05 14 of een e-mail sturen aan het college.

Portefeuilles

Wethouder Boelsma is het eerste aanspreekpunt voor de volgende onderwerpen.

 • Landschaps(biografie ed), Water, Veenweidevraagstuk
 • Participatiewet
 • Armoedebeleid en schuldhulpverlening
 • Integratie en Inburgering
 • Coördinatie dorpenbeleid
 • Beheer openbare ruimte en sportaccomodaties/-velden
 • Afval en riolering
 • Beheer gemeentelijk vastgoed

Contactwethouder van

 • Haskerhorne
 • Oudehaske / Nijehaske
 • Ouwsterhaule / Ouwster-Nijega / Oldeouwer
 • Rotstergaast
 • Rottum
 • Sintjohannesga / Rotsterhaule / Rohel

Social media

De wethouder is actief op:

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • DB/AB Fryslân West
 • Lid AB Fryslân Werkt
 • Lid FBOK 
 • Afgevaardigde BOF namens 7 veenweidegemeenten
 • Stichting Iepenwacht
 • Beoordeling IMF      

Niet ambtsgebonden nevenfuncties

Lid maatschap melkveehouderijbedrijf (bezoldigd)