Luciënne Boelsma

Luciënne Boelsma is wethouder namens het CDA. Zij is na wethouder Groeneveld de 5e locoburgemeester en woont in Idskenhuizen.

Contact

Wilt u contact met wethouder Boelsma? Dat kan. U kunt bellen met telefoonnummer 14 05 14 of een e-mail sturen aan het college.

Portefeuilles

Wethouder Boelsma is het eerste aanspreekpunt voor de volgende onderwerpen.

 • Participatie
 • Sociale zaken (coördinerend p.h. sociaal domein)
 • Integratie
 • Inburgering
 • Onderwijs, peuter-speelzaalwerk en kinderopvang
 • Personeel en organisatie
 • Taalbeleid
 • Volksgezondheid

Projecten:

 • Huisvesting bestuur en organisatie
 • Uitbreiding Lelystad Airport

Contactwethouder

Als contactwethouder is Luciënne Boelsma het bestuurlijk aanspreekpunt voor de besturen van dorps-, stads- en wijkbelangorganisaties in de volgende plaatsen:

 • Bantega
 • Delfstrahuizen
 • Echten
 • Echtenerbrug
 • Eesterga
 • Follega
 • Oosterzee
 • Oosterzee Buren

Nevenfuncties

Naast het wethouderschap vervult de wethouder de volgende functies.

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid DB/AB Fryslan West
 • Lid AB Fryslan werkt
 • Lid auditcommissie veiligheidsregio
 • Lid FBOK
 • Lid koplopers IKC

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

Lid maatschap melkveehouderijbedrijf (bezoldigd)