Luciënne Boelsma

Luciënne Boelsma is wethouder namens het CDA. Zij is na wethouder Van Hes de 2e locoburgemeester.

Contact

Wilt u contact met wethouder Boelsma? Dat kan. U kunt bellen met telefoonnummer 14 05 14 of een e-mail sturen aan het college.

Portefeuilles

Wethouder Boelsma is het eerste aanspreekpunt voor de volgende onderwerpen.

  • Landschaps(biografie ed), Water, Veenweidevraagstuk
  • Participatiewet
  • Armoedebeleid en schuldhulpverlening
  • Integratie en Inburgering
  • Coördinatie dorpenbeleid
  • Beheer openbare ruimte en sportaccomodaties/-velden
  • Afval en riolering
  • Beheer gemeentelijk vastgoed