Remboud van Iddekinge – wethouder

Remboud van Iddekinge is wethouder namens de FNP. Hij is na wethouder Groeneveld de 5e locoburgemeester.

Contact

Wilt u contact met de wethouder? Dat kan. U kunt bellen met telefoonnummer 14 05 14 of een e-mail sturen aan het college.

Portefeuilles

 • Financiën
 • Grondzaken
 • Economische zaken en EU
 • Internationale betrekkingen
 • Recreatie en toerisme
 • Gebiedsagenda/ambitie-document Friese IJsselmeerkust
 • Evenementenbeleid

Contactwethouder van

 • Broek
 • Goingarijp
 • Snikzwaag
 • Terherne
 • Terkaple / Akmarijp
 • Vegelingsoord
 • Joure

Social media

De wethouder is actief op:

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid AB en DB Bedrijvenpark A7
 • AvA – AB