Remboud van Iddekinge – wethouder

Remboud van Iddekinge is wethouder namens de FNP. Hij is na wethouder Groeneveld de 5e locoburgemeester.

Contact

Wilt u contact met de wethouder? Dat kan. U kunt bellen met telefoonnummer 14 05 14 of een e-mail sturen aan het college.

Portefeuilles

  • Financiën
  • Grondzaken
  • Economische zaken en EU
  • Internationale betrekkingen
  • Recreatie en toerisme
  • Gebiedsagenda/ambitie-document Friese IJsselmeerkust
  • Evenementenbeleid

Social media

De wethouder is actief op:

Ambtsgebonden nevenfuncties

  • Lid AB en DB Bedrijvenpark A7
  • AvA – AB