Thea Frenk

Mijn naam is Thea Frenk. Omdat we graag aan het water wilden wonen, zijn we op een gegeven moment met ons gezin naar Friesland verhuisd.

Voor de gemeente Skarsterlăn, waar Langweer deel van uitmaakte, ben ik jarenlang als raadslid actief geweest. Na mijn raadsperiode ben ik tot aan de dag van vandaag nog steeds actief in allerlei besturen. Toen ik op het gemeentehuis was om mijn rijbewijs te verlengen, wees een ambtenaar me op de komst van de nieuwe sollicitatieraad. Zij vond het echt iets voor mij. Het moet de komende tijd allemaal nog vorm gaan krijgen. Als ik afga op enthousiasme binnen de gemeente en van mijn collega’s in de raad, zullen we er vast en zeker iets moois van maken.