Wanneer en hoe krijgen vluchtelingen het leefgeld uitgekeerd?

Om het leefgeld te kunnen ontvangen is een burgerservicenummer (BSN) nodig en een Nederlandse bankrekening. Alles dient compleet te zijn, voordat het leefgeld toegekend kan worden. Zodra het leefgeld is toegekend en loopt, dan kan men dit de eerste van de maand op de rekening verwachten. Houd er rekening mee dat het de eerste maand iets langer kan duren voordat het geld op uw rekening staat. Dit vanwege de veelheid van documenten en het inregelen van de administratie. De datum van inschrijving bij de BRP (Basisregistratie Personen) van de gemeente is de datum vanaf wanneer men recht heeft op het leefgeld. Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, ontvangen naast het leefgeld een extra toelage per maand. Meer informatie over leefgeld vindt u op de website van de rijksoverheid.

Aanvragen leefgeld

De landelijke regeling voor het leefgeld geldt vanaf 1 april en wordt dan ook met terugwerkende kracht uitgekeerd. Het geld wordt verstrekt vanaf het moment van inschrijving in de BRP maar niet eerder dan 1 april 2022. Vluchtelingen die voor 1 april zijn gearriveerd en/of geregistreerd, ontvangen het leefgeld (met terugwerkende kracht) per 1 april. Het leefgeld kan nu worden aangevraagd. Het formulier hiervoor vindt u onderaan deze tekst (ook in het Oekraïens). Hiervoor zijn een Nederlandse bankrekeningnummer en BSN-nummer nodig. Bij partners kan dit een en/of bankrekening zijn.

Prepaid-pinpas

Heeft u geen Nederlandse bankrekening, dan kunt u een prepaid-pinpas bij ons aanvragen, waarop we maandelijks het leefgeld kunnen storten. U kunt dit aangeven op het aanvraagformulier voor leefgeld.
 Для отримання виплат на забезпечення засобів до існування необхідні службовий номер громадянина (BSN) та банківський рахунок. Призначення виплат на забезпечення засобів до існування відбувається станом на перше число, тобто зі зворотною дією в часі, починаючи з 1 квітня. Датою постановки на облік в СБОО муніципалітету є дата, з якої людина отримує право на отримання виплат на забезпечення засобів до існування. Біженці, які проживають в родини, що прийняла їх до себе, окрім виплат на забезпечення засобів до існування, отримують додаткову щомісячну допомогу. Докладніше про це див. на вебсайті центрального уряду.

Подача заявки на отримання допомоги

Національна програма виплат на забезпечення засобів до існування діє з 1 квітня, а, отже, виплати здійснюватимуться заднім числом. Виплати здійснюють з моменту постановки на облік в СБОО (службі базового обліку осіб), але не раніше 1 квітня 2022 року.  Біженці, які прибули та/або стали на облік до 1 квітня, отримуватимуть виплати на забезпечення засобів до існування (з призначенням заднім числом) з 1 квітня. Наразі вже можна подати заяву на отримання виплат на забезпечення засобів до існування. Форму заяви ви знайдете під цим повідомленням на нашому вебсайті. Для її подання потрібні номер банківського рахунку та службовий номер громадянина (BSN). Партнерам можна вказати єдиний BSN та/або єдиний банківський рахунок.

Передоплачена платіжна картка

Якщо у вас немає рахунку в нідерландському банку, ви можете подати запит на отримання передоплаченої платіжної картки, на яку ми щомісячно зараховуватимемо допомогу на проживання. Про необхідність отримання картки ви можете зазначити у бланку заяви для оформлення допомоги на проживання.

Vluchtelingen uit de Oekraïne die ingeschreven staan én verblijven in onze gemeente kunnen een aanvraag leefgeld indienen als zij een Nederlandse bankrekening hebben.

Vluchtelingen ontvangen iedere maand leefgeld, voor de periode dat zij in Nederland verblijven en niet in eigen inkomsten kunnen voorzien. Iedere volwassen vluchteling, van 18 jaar en ouder, kan het leefgeld aanvragen. Partners moeten allebei een aanvraag indienen. Vluchtelingen die werk hebben, hebben geen recht op leefgeld.

Hoeveel geld krijgt een vluchteling?

De leefgeldregeling is door het Ministerie van Justitie en Veiligheid bepaald en bestaat uit verschillende delen. Meer informatie over leefgeld vindt u op de website van de rijksoverheid.

De toelage voor een minderjarige wordt uitgekeerd aan de volwassen ouder en/of verzorger. Wij gaan ervan uit dat vluchtelingen afspraken maken met hun gastgezin over de verblijfskosten die zij betalen aan het gastgezin.

De gemeente beoordeeld de aanvraag en stelt het recht en de hoogte van het leefgeld voor de vluchteling vast. Leefgeld wordt per de eerste (werk)dag van de maand uitbetaald. Vluchtelingen ontvangen leefgeld vanaf het moment dat zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van onze gemeente zijn ingeschreven, maar niet eerder dan 1 april 2022. Afhankelijk van de inschrijfdatum in het BRP wordt het leefgeld naar rato berekend voor de resterende dagen van de maand.  

Hoe kunnen vluchtelingen leefgeld aanvragen?

Op de gemeentelijke opvanglocatie kunnen vluchtelingen een aanvraagformulier krijgen. Vluchtelingen die in een gastgezin verblijven, kunnen op deze webpagina het aanvraagformulier downloaden. Daarnaast wordt het aanvraagformulier ook meegegeven bij een inschrijving in het BRP. Het aanvraagformulier moet ingevuld worden volgens het Nederlandse alfabet.

Vluchtelingen hoeven niet naar het gemeentehuis te komen. Zij kunnen het ingevulde formulier mailen naar leefgeld@defryskemarren.nl of per post zenden aan:
Gemeente De Fryske Marren
T.a.v. team UA
Antwoordnummer 2
8500 VB  JOURE
(een postzegel is niet nodig)

Wijzigingen altijd doorgeven

Wanneer een vluchteling leefgeld ontvangt en er zijn wijzigingen in zijn of haar situatie, dan moet de vluchteling dit direct doorgeven. De gemeente doet ook een beroep op het gastgezin om wijzigingen altijd direct door te geven.

Wijzigingen kunnen zijn:

  • Verhuizing (binnen de gemeente of naar een andere gemeente in of buiten Nederland).
  • Werk (u gaat geld verdienen waardoor u in uw eigen onderhoud kunt voorzien).
  • Geboorte.
  • Overlijden.

Vluchtelingen en gastgezin moeten wijzigingen doorgeven op het e-mailadres leefgeld@defryskemarren.nl.

Wanneer een vluchteling inkomsten uit arbeid ontvangt, dan stopt de gemeente de verstrekking van het leefgeld vanaf de eerste dag van de daaropvolgende maand. Leefgeldverstrekking voor overige (minderjarige) gezinsleden, die op hetzelfde adres verblijven, loopt wel door.

Bij een verhuizing naar een andere gemeente stopt de verstrekking vanaf de eerste dag van de daaropvolgende maand. Indien een vluchteling gaat verhuizen van een GOO naar een POO (of andersom) binnen onze gemeente, dan behoudt de vluchteling de reeds ontvangen toelage voor de maand waarin hij/zij verhuist, en ontvangt hij/zij na de verhuizing de van toepassing zijnde toelage op de eerste van de daaropvolgende maand. Het eventuele verschil in de hoogte van de toelage wordt niet verrekend.

Inschrijven in de gemeente

Om te kunnen helpen met leefgeld, is het nodig dat vluchtelingen zich inschrijven bij onze gemeente. Kijk op www.defryskemarren.nl/oekraine voor meer informatie over het inschrijven in gemeente De Fryske Marren. Vluchtelingen kunnen hierover ook informatie vragen op de opvanglocatie.

Een bankrekening openen

Om leefgeld te kunnen ontvangen, hebben vluchtelingen een Nederlandse bankrekening nodig. Bankrekeningen worden niet door de gemeente geregeld. Voor het openen van een bankrekening kunt u bij iedere bank in Nederland terecht. Bij de gemeente is toegestaan dat partners (als gezinsleden) gebruik kunnen maken van een gezamenlijke Nederlandse en/of bankrekening die op beide namen staat.

De gemeente vraagt bij het inleveren van het aanvraagformulier een kopie van uw bankpas mee te sturen. Dit is nodig om vast te kunnen stellen dat het bankrekeningnummer op uw naam staat.

Біженці з України, які стали на облік та проживають в нашому муніципалітеті, можуть, якщо у них є рахунок, відкритий у нідерландському банку, подати заяву на отримання виплат на забезпечення засобів до існування.

Виплати на забезпечення засобів до існування біженці отримуватимуть щомісяця протягом всього періоду перебування на території Нідерландів і у разі відсутності можливостей забезпечити власний дохід. Заяву на отримання виплат на забезпечення засобів до існування може подати кожен біженець, який досяг 18-річного віку. Партнери, однак, повинні подавати одну заяву. Працевлаштовані біженці не мають права на отримання виплат на забезпечення засобів до існування.

Яку суму на забезпечення засобів до існування отримуватиме біженець?

Програма виплат на забезпечення засобів до існування ухвалена Міністерством юстиції та безпеки та має декілька напрямків.

Допомога на неповнолітню особу виплачується повнолітнім батькові чи матері та/або повнолітньому опікуну.
Ми виходимо з того, що біженці самостійно домовляються з родиною, що їх прийняла, про витрати на проживання, які вони цій родині покриватимуть.

Муніципалітет розглядає заяву й визначає наявність права отримання та розмір виплат на забезпечення засобів до існування. Кошти на забезпечення засобів до існування виплачуватимуться щомісячно в перший (робочий) день місяця. Виплати на забезпечення засобів до існування біженці отримуватимуть з того моменту, як вони стануть на облік в службі базового обліку осіб (СБОО) нашого муніципалітету, але не раніше 1 квітня 2022 року. Якщо дата постановки на облік в СБОО припадає не на початок місяця, то розмір виплати на забезпечення засобів до існування в такому місяці розраховується пропорційно до кількості днів, що в ньому залишилися.  

Як біженці можуть подати заяву на отримання виплат на забезпечення засобів до існування?

Форму заяви біженці можуть отримати в центрі муніципального притулку. Біженці, які проживають в родини, що їх у себе прийняла, можуть завантажити форму заяви на цій вебсторінці. Крім того, форму заяви надають під час постановки на облік в СБОО. Заяву необхідно заповнити згідно з правилами нідерландського правопису.

Біженці не повинні особисто приходити до органу муніципальної влади. Вони можуть надіслати заповнену форму електронною поштою на адресу: leefgeld@defryskemarren.nl або ж поштовим відправленням на адресу:
Gemeente De Fryske Marren
T.a.v. team UA
Antwoordnummer 2
8500 VB  JOURE
(поштовий штамп не потрібен)

Про зміни обов’язково слід повідомляти

Якщо ви отримуєте кошти для забезпечення засобів до існування й ваша ситуація змінилася, ви повинні негайно про це повідомити. Муніципалітет звертається з проханням і до родини, що прийняла у себе біженців, в обов’язковому порядку негайно повідомляти про будь-які зміни.

Змінами вважаються:

  • Переїзд (в межах муніципалітету або до іншого муніципалітету на території Нідерландів або за межі Нідерландів).
  • Влаштування на роботу (коли зароблених грошей починає вистачати на власне забезпечення).
  • Народження дитини.
  • Смерть.

Про зміни біженці та родини, що їх в себе прийняли, повинні повідомляти електронною поштою на адресу: leefgeld@defryskemarren.nl.

Якщо біженець отримує дохід від роботи, муніципалітет припиняє виплату коштів на забезпечення засобів до існування з першого числа наступного місяця. Виплату коштів на забезпечення засобів до існування іншим (неповнолітнім) членам родини, які проживають за тією ж адресою, буде продовжено.

У разі переїзду до іншого муніципалітету виплати припиняються з першого числа наступного місяця. Якщо біженець планує переїзд з GOO до POO (або навпаки) в межах нашого муніципалітету, то допомога, що вже отримана таким біженцем за місяць, в якому він здійснює переїзд, за ним зберігається, а після переїзду він отримає належну допомогу першого числа наступного місяця. Будь-яка різниця у розмірі допомоги не перераховуватиметься.

Постановка на облік в муніципалітеті

Щоб мати можливість отримати допомогу з виплатою коштів на забезпечення засобів до існування, біженці повинні стати на облік в нашому муніципалітеті. Перейдіть за посиланням www.defryskemarren.nl/oekraine і дізнайтеся докладніше про порядок постановки на облік в муніципалітеті Де-Фріске-Маррен. Також інформацію з цього питання біженці можуть запросити в центрі притулку.

Відкриття банківського рахунку

Для отримання виплат на забезпечення засобів до існування біженцям потрібен рахунок, що відкритий у нідерландському банку. Питання банківських рахунків муніципалітетом не регулюється. Ви можете відкрити банківський рахунок у будь-якому банку Нідерландів. Муніципалітет дозволяє партнерам (як членам родини) використовувати спільний банківський рахунок та/або банківський рахунок, що відкритий на ім’я обох.
Під час подання заяви муніципалітет просить вас пред’явити копію вашої банківської картки. Це необхідно для того, аби переконатися в тому, що відповідний банківський рахунок відкритий на ваше ім’я.

Aanvraagformulier leefgeld

ФОРМА ДЛЯ ПОДАННЯ ЗАЯВИ НА ОТРИМАННЯ ВИПЛАТ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБІВ ДО ІСНУВАННЯ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ

Wijzigingsformulier leefgeld

Форма для зазначення змін у становищі українця, що отримує допомогу на забезпечення засобів до існування

Folders

De folder: Nieuwe regels voor leefgeld en opvang voor vluchtelingen uit Oekraine:
wat betekent het voor u? Is in het Nederlands of Oekraïens op te vragen via info@defryskemarren.nl.