Informatie over de Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De wet treedt op 1 januari 2024 in werking. Wat houdt deze nieuwe wet precies in?

De Omgevingswet wet geldt vanaf 1 januari 2024 en vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water die we nu gebruiken. Er gaat veel veranderen voor inwoners, bedrijven, organisaties en overheden.

Eenvoudiger, sneller, goedkoper

De nieuwe Omgevingswet vormt de basis van de fysieke leefomgeving. Met deze wet wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op een voormalig bedrijventerrein of de bouw van een windmolenpark. Wilt u uw garage ombouwen tot een bedrijfsruimte of van een leeg stuk land een speelveld maken? Ook dat wordt straks simpeler. Dit komt doordat er, in plaats van gedetailleerde vergunningen, meer algemene regels gelden. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. In de onderstaande video wordt uitgelegd waarom en hoe de Omgevingswet veel zaken eenvoudiger, sneller en goedkoper maakt. De video maakt ook duidelijk waarom u als inwoner straks meer invloed heeft op uw omgeving.

De voordelen van de Omgevingswet op een rij

 • Eén Omgevingswet
  • Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.
 • Eén digitaal Omgevingsloket
  • Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek.
  • In één oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
  • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.
 • Eén omgevingsvergunning
  • Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. U hoeft nog maar één vergunning aan te vragen.
  • Binnen 8 weken na aanvraag (in plaats van 26 weken).
 • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie

Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. Maar ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt. Een aanvraag doet u eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

De voordelen voor u op een rijtje:

 • Er zijn minder regels.
 • Regels zijn overzichtelijker.
 • Alle regels zijn op één digitale plek te vinden.
 • U hoeft bij de start van een project maar één vergunning aan te vragen, ook als er meerdere overheden bij betrokken zijn.
 • U krijgt sneller antwoord op een vergunningaanvraag.
 • U heeft meer ruimte om zelf een initiatief te starten.

Deze video maakt duidelijk waarom de Omgevingswet het voor initiatiefnemers makkelijker maakt.

Het kabinet heeft verschillende redenen om deze nieuwe wet in te voeren. De ministers en de staatssecretarissen willen:

 • de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen;
 • duurzame projecten stimuleren;
 • gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen wij in gemeente De Fryske Marren ons omgevingsbeleid afstemmen op onze eigen behoeften en doelstellingen.

Deze video verduidelijkt waarom de nieuwe wet er komt.