Informatie over de Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De wet treedt op 1 januari 2024 in werking. Wat houdt deze nieuwe wet precies in?

De Omgevingswet wet geldt vanaf 1 januari 2024 en vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water die we nu gebruiken.

De Omgevingswet gaat over de fysieke leefomgeving. Het doel van deze wet is dat het gemakkelijker wordt om ruimtelijke projecten te starten. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Dit betekent natuurlijk niet dat alle plannen door kunnen gaan.

Procedures zijn straks in veel gevallen korter. Zo is de hoofdregel dat een vergunningprocedure acht weken duurt. Nu is dat nog vaak 26 weken. Wel wordt er van een initiatiefnemer verwacht dat hij zelf aandacht besteedt aan participatie. Dat betekent dat u belanghebbenden zoals omwonenden betrekt bij uw plan.

Gemeente De Fryske Marren heeft daarom de ‘Participatiewijzer ruimtelijke initiatieven’ opgesteld die u helpt te bepalen of en hoeveel belanghebbenden u betrekt bij uw plan. De participatiewijzer is bedoeld voor u als hulpinstrument waarmee u participatie vorm kunt geven. De wijzer is een stappenplan en eenvoudig te gebruiken door iedereen die een plan heeft in de fysieke leefomgeving.

De veranderingen van de Omgevingswet op een rij

 • Eén Omgevingswet
  • Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.
 • Eén digitaal Omgevingsloket (Digitaal Stelsel Omgevingswet, kortweg: DSO)
  • Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek.
  • U kunt zien welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
  • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.
 • Eén omgevingsvergunning
  • Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. U kunt bij één digitaal loket in één keer vergunningen aanvragen.
  • In de regel binnen 8 weken na aanvraag (in plaats van 26 weken) een besluit over uw aanvraag.
 • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie.

Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. Maar ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die wat verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. Bij de Omgevingswet is er meer aandacht voor het betrekken van anderen bij uw plan in de fysieke omgeving. Dat heet participatie. Met participatie is de gedachte dat, door het vroegtijdig betrekken van belanghebbenden, u een groter draagvlak heeft voor uw plan én dat dit plan leidt tot een hogere kwaliteit door het meenemen van ideeën van anderen.

De Fryske Marren stimuleert participatie. Het is raadzaam om anderen op tijd te betrekken of te informeren. We kunnen het niet verplichten, maar het kan er wel voor zorgen dat bezwaren op tijd worden ondervangen.

Voor aan aantal gevallen verplicht de gemeente wel om aan participatie te doen. Dit is vastgelegd door de raad in de buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (BOPA). Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt. Een aanvraag doet u met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket: Digitale Stelsel Omgevingswet, kortweg DSO. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft.

De voordelen voor u op een rijtje:

 • Regels zijn overzichtelijker.
 • Alle regels zijn op één digitale plek te vinden.
 • U krijgt sneller antwoord op een vergunningaanvraag.

Het kabinet heeft verschillende redenen om deze nieuwe wet in te voeren. De ministers en de staatssecretarissen willen:

 • de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen;
 • duurzame projecten stimuleren;
 • gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen wij in gemeente De Fryske Marren ons omgevingsbeleid afstemmen op onze eigen behoeften en doelstellingen.