Omgevingsplan

Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. Per gemeente is er één omgevingsplan.

Elke gemeente maakt een eigen omgevingsplan. Deze moet in 2029 af zijn. Tot die tijd is er een overgangsfase. In het omgevingsplan staan alle regels over de fysieke leefomgeving die we hebben binnen onze gemeente. Wat mag wel en wat mag niet? Op een digitale kaart kunt u straks met één muisklik zien welke regels er voor een perceel of gebied gelden. De geldende regels komen onder andere voort uit onze omgevingsvisie.

Het omgevingsplan komt in de plaats van de huidige bestemmingsplannen. Het grootste verschil is dat het omgevingsplan een bredere reikwijdte heeft. Dat betekent dat het omgevingsplan niet beperkt is tot ruimtelijke ordening, maar ook regels bevat over activiteiten zoals horeca, recreatie en detailhandel.

Bekijk ook de infographic over het omgevingsplan.

We maken het omgevingsplan in samenspraak met de bevolking en belanghebbenden. Op dit moment is nog niet bekend hoe dit proces eruitziet. Dit hangt onder andere af van de besluitvorming van de gemeenteraad over de omgevingsvisie. Eén van de onderwerpen van de omgevingsvisie is namelijk de wijze waarop wij in gemeente De Fryske Marren inhoud willen geven aan participatie.