Onderwijs Oekraïense kinderen

Kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gevlucht, hebben recht op onderwijs. Het is een taak van de gemeente om dit te regelen. Hoe we dat in onze gemeente doen, leest u hier.

Waar krijgen de Oekraïense kinderen onderwijs?

Kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gevlucht, hebben recht op onderwijs. Ouders kunnen hun kind(eren) aanmelden bij een ‘nieuwkomersschool’. Op dit moment zijn dat voor het basisonderwijs de Cocon in Balk en de Taalklas bij de Brede School Joure Zuid (6-12 jaar). We gaan uit van de dichtstbijzijnde school. Voor het voortgezet onderwijs (12-18 jaar) gaan de leerlingen naar de Internationale Schakelklas (ISK) Caleido in Lemmer. We sluiten hiermee zoveel mogelijk aan bij het bestaande NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal) in onze gemeente. NB Kinderen van 4 tot 6 jaar sluiten zoveel mogelijk aan bij het reguliere, lokale basisonderwijs in het dorp/de wijk waar de ouders verblijven.

Hoe is het onderwijs voor kinderen van ontheemden georganiseerd?

Er wordt vier of vijf dagen per week onderwijs aangeboden (4-18 jaar). Onze gemeente organiseert dit in nauwe samenwerking met de schoolbesturen op de hierboven genoemde scholen. Er zijn ook kinderen die al (deels) op een andere, lokale basisschool meedraaien. Dat wordt door deze schoolbesturen zelf aangeboden. De gemeente en de schoolbesturen organiseren het centrale aanbod zoals hierboven omschreven. In een aantal situaties is een vergoeding voor het vervoer naar deze schoollocaties mogelijk (zie het kopje ‘leerlingenvervoer’).

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor onderwijs?

Ouders kunnen de kinderen direct aanmelden bij de genoemde scholen. Voor inschrijving bij een school is het niet noodzakelijk dat kinderen al een BSN-nummer (Burger Servicenummer) hebben, al heeft dit wel de voorkeur en moet de inschrijving bij de gemeente wel zo snel mogelijk geregeld worden. Het BSN-nummer kan dan later aan de school doorgegeven worden.

Is er ook leerlingenvervoer mogelijk?

  • Vanaf Welgelegen in Harich is het 1,9 km. naar Balk en geldt eigen vervoer of fietsen (basisschool) of met de bus naar Lemmer (voortgezet onderwijs).
  • Vanuit De Oorsprong in Sint Nicolaasga is er tijdelijk leerlingenvervoer mogelijk naar de taalklas in Joure (19 april tot en met 27 mei). Leerlingenvervoer moet worden aangevraagd met het aanvraagformulier. Dit formulier is beschikbaar op de opvanglocaties en scholen óf kan opgevraagd worden via zorg@defryskemarren.nl. We verwachten dat ouders de kinderen zelfstandig naar school kunnen brengen. De afstand van de opvanglocatie naar school is 4,7 km; er zijn fietsen aanwezig op de opvanglocatie. Leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen met de bus naar Caleido in Lemmer.
  • Vanuit De IJsvogel in Legemeer is leerlingenvervoer mogelijk naar de Taalklas in Joure omdat de afstand tussen de opvanglocatie en de school meer dan 6 km is. Ouders kunnen een aanvraag voor leerlingenvervoer doen. Het aanvraagformulier is beschikbaar op de opvanglocaties en scholen óf kan opgevraagd worden via zorg@defryskemarren.nl In dit geval bestaat er (vanwege de afstand > 6 km.) recht op een vergoeding voor:
    • gebruik van eigen vervoer/auto (op verzoek van ouder(s);
    • vergoeding voor openbaar vervoerskosten.

Vervoerspas (Schoolpas Oekraïne)

Leerplichtige minderjarigen uit de Oekraïne in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar en Oekraïense leerlingen in de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar waarvoor de inspanningsverplichting geldt voor het behalen van een starkwalificatie op min. Mbo-2 niveau kunnen een vervoerspas aanvragen. Het aanvraagformulier voor de schoolpas Oekraïne (tweetalig) is beschikbaar via onze website, maar ook op de drie centrale opvanglocaties, het gemeentehuis in Joure en de beide servicepunten in Balk en Lemmer. Het formulier kan men invullen en inleveren op deze zelfde locaties of mailen naar zorg@defryskemarren.nl Op het aanvraagformulier staan ook de voorwaarden. De vervoerspas is er zowel voor de jongeren die particulier worden opgevangen als voor de jongeren op de centrale opvanglocaties. Naast voor vervoer naar school kan men de pas ook gebruiken voor openbaar vervoer in de provincie Fryslân, tijdens daluren. Meer informatie vindt u op het aanvraagformulier. Vragen kunt u stellen via zorg@defryskemarren.nl.

Leerlingenvervoer bij particuliere opvang

Kinderen van 6 tot 12 jaar die verblijven bij particulieren, kunnen een vervoersvoorziening ontvangen op grond van de ‘Verordening leerlingenvervoer De Fryske Marren’ als de afstand tot de dichtstbijzijnde school 6 km of meer is. Dit betekent dat een vervoersvoorziening kan worden aangevraagd voor de dichtstbijzijnde toegankelijke school (de Taalklas in Joure, Cocon in Lemmer of OBS De Optimist in Heerenveen). Dit kan via het aanvraagformulier leerlingenvervoer. Dit formulier is beschikbaar op de scholen of kan opgevraagd worden via zorg@defryskemarren.nl.

Onderwijs voor 18 jaar en ouder

Voor jongeren vanaf 18 jaar en volwassenen die onderwijs willen gaan volgen, geldt dat zij dit zelf of samen met hun gastgezin moeten organiseren. U kunt hierover contact opnemen met de UAF: deze organisatie zet zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals en hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Meer informatie vindt u op: www.uaf.nl/oekraine.