We zetten ons als gemeente in om onkruid (op verhardingen) duurzaam te beheersen. Ook het wieden en schoffelen in de wijken gebeurt op een duurzame manier. Sinds enkele jaren maken we geen gebruik meer van chemische onkruidbestrijding. We bestrijden onkruid nu alleen nog met heet water of stoom, aangevuld met de veegauto en handmatige verwijdering. Dit kost veel meer werk en dan nog is het niet mogelijk om het net zo netjes te houden als vroeger. Ongeveer vijf jaar geleden werd jaarlijks € 60.000,- besteed aan onkruidbestrijding. Nu besteden we jaarlijks € 500.000,- aan onze onkruidbestrijding.

Borstelen met veeg- en zuigmachine

Om het onkruid op verhardingen tegen te gaan wordt ‘geborsteld’. Bij borstelen worden de bovengrondse delen van de beplanting met ronddraaiende staalborstels weggehaald. Een veeg- en zuigmachine achter de borstel ruimt vervolgens het groen en vuil op. Het is een snelle methode om vooral het hogere onkruid op verhardingen aan te pakken.

Omdat onkruid bij duurzaam bestrijden sneller terugkomt, kan het straatbeeld soms wisselen. Het weer bepaalt het beeld voortdurend en daarmee ook de planning en de inzet. Belangrijk, want er zijn veel mensen nodig om het werk uit te voeren. Daarom is het onkruid soms wat hoger voordat de ronde in uw wijk of kern start. Al met al spreken we over onkruidbeheersing in plaats van onkruidbestrijding.

Planning onkruidbeheersing per wijk (2022)

De onkruidbestrijding wordt in de gemeente uitgevoerd met behulp van een zogenaamde onkruidploeg en een veegauto. Daarmee komt van april tot en met oktober elke tien weken een onkruidploeg in uw wijk. De gemeente is opgedeeld in tien routes. Hieronder ziet u de grove indeling van die routes. Als het nodig is wordt ook na oktober nog onkruid bestreden. Die weeknummers staan tussen haakjes.

Route 1 – Week 17, 27, 37 en 42 (47)

Bakhuizen, Rijs, Kolderwolde, Oudega, Elahuizen, Lemmer-West, Rienplan

Route 2 – Week 18, 28, 38 en 43 (48)

Balk-Noord, Harich, Lemstervaart

Route 3 – Week 19, 29, 39 en 44 (49)

Balk-Zuid, Balk Industrieterrein, Bantega, Echtenerbrug, Delfstrahuizen, Oosterzee, Echten

Route 4 – Week 20, 30 en 40 (45, 50)

Nijemirdum, Oudemirdum, Sondel, Lemmer-centrum, Industrieterrein Buitengaats, Lemmer-Noord, Plan 2000

Route 5 – Week 21, 31 en 41 (46)

Lemmer-Noord, Plan 2000, Wijckel, Sloten, Tjerkgaast, Frieslandpark, Industrieterrein Lemsterhoek, Goudkust, Industrieterrein Lemsterpark

Route 6 – Week 22, 32 en 42 (47)

Zuiderveld, Spokebuurt, Rotsterhaule, Sintjohannesga, Blaauwhof

Route 7 – Week 23, 23 en 43 (48)

Joure Schepenkwartier, Joure Industrieterrein Woudfennen, Oudehaske, Industrieterein Sewei

Route 8 – Week 24, 34 en 44 (49)

Westermeer, Sint Nicolaasga

Route 9 – Week 25, 35 en 40 (45, 50)

Haskerhorne, Ouwsterhaule, Rottum, Wyldehoarne, Scharsterbrug, Langweer, Idskenhuizen

Route 10 – Week 26, 36 en 41 (46)

Skipsleat, Ekers, Vegelinsoord, Akmarijp, Terkaple, Goingarijp, Terherne