Datalek melden (Responsible disclosure)

Gemeente De Fryske Marren neemt uitgebreide maatregelen om zijn computersystemen goed te beveiligen. Toch kunnen ook onze systemen (een) zwakke plek(ken) hebben. Wanneer u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, vernemen wij dit graag van u.

Wij kunnen dan snel gepaste maatregelen nemen. Door het maken van de melding van een zwakke plek verklaart de melder zich akkoord met onderstaande afspraken over responsible disclosure. Gemeente De Fryske Marren handelt uw melding dan volgens onderstaande afspraken af.

Wij vragen het volgende van u:

De volgende handelingen zijn niet toegestaan:

Wat u mag verwachten:

In onderling overleg kan worden bepaald of en op welke wijze over het probleem wordt gepubliceerd, nadat het is opgelost.