Skatebaan Lemmer

Het buurthuis Podium- en Activiteiten Centrum (PAC) en de naastgelegen skatebaan in Lemmer was een (buiten)plek waar veel Lemster jongeren elkaar konden ontmoeten en sporten. Het PAC en de naastgelegen skatebaan moet ruimte maken voor nieuwbouw van het Zuyderzee Lyceum. Na het uitvoeren van een (buurt)analyse, het houden van inwonersavonden en gesprekken met de bevlogen jongeren hebben we de intentie om een skatebaan te realiseren nabij de bestaande sport- en speelplaats aan de Betelgeuze in Lemmer.

Sporten en ontmoeten

Het is de bedoeling een duurzame en toekomstbestendige skatebaan op een centrale plek in Lemmer voor jongeren in verschillende leeftijdsklassen met ruimte voor skaten, sporten, bewegen en ontmoeten te realiseren. Jongeren hebben recht op eigen (speel- en ontmoetings)plekken in de openbare ruimte. Sport en bewegen zorgt voor lichamelijke en mentale fitheid. Sport en bewegen is leuk, geeft plezier, verbetert de gezondheid en voorkomt zorgkosten. Voldoende fysieke activiteit vermindert psychische klachten en kan leiden tot meer eigenwaarde, zelfvertrouwen en (sociale) vaardigheden. Voor jongeren geldt daarbij dat bewegen een positieve invloed heeft op hun cognitieve ontwikkeling. 

Betrokkenheid van de mienskip

Tijdens de inloopavond voor bewoners op 20 juni 2024 is informatie gedeeld over wat er eerder is opgehaald tijdens de bewonersbijeenkomst in 2023. Er zijn zorgen geuit en aandachtpunten aan ons doorgegeven. Daarnaast laten we een eerste ontwerp zien van de skatebaan en wordt toegelicht waarom de Betelgeuze een geschikte plek is. Om te komen tot een ontwerp zijn gebruikerswensen van de jongeren  geïnventariseerd. Dat geldt ook voor het advies van onze veiligheidspartners en het creëren van een sociaal veilige plek.

Een groot deel van de inwoners is vóór het idee van het realiseren van een skatebaan. Inwoners vinden het ook belangrijk dat er veel ruimte moet zijn om te sporten, ontmoeten en bewegen waar speelplekken veilig en toegankelijk zijn voor de jeugd.

Planning

Medio september / oktober 2024

Inloopavond inwoners: informeren over voorlopig ontwerp

Oktober 2024

Definitief ontwerp gereed

November 2024

Start realisatie

Maart 2025

Oplevering

Relevante informatie

Buurtenquête juni 2023

Er is een buurtenquête gehouden om de wensen en zorgen van de bewoners te inventariseren en hiervoor oplossingen aan te bieden.

Waarom deze locatie

Er zijn vooraf voorwaarden vastgesteld waaraan de nieuwe locatie van de skatebaan moet voldoen. De Betelgeuze voldoet hier aan.