Regels en beleid

Financiën

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de gemeentelijke financiën, zoals de begroting, de kadernota en de jaarcijfers.

De gemeenteraad van De Fryske Marren heeft woensdag 10 november unaniem de begroting voor 2022 vastgesteld. In de begroting is voor ruim € 3,5 miljoen aan nieuw beleid meegenomen. Dit is € 2 miljoen meer dan dat bij de perspectiefnota gepland was. Ook hoeft er niet meer streng bezuinigd te worden zoals verwacht vanaf 2023. De gemeenteraad heeft op het voorstel van het college een paar wijzigingen doorgevoerd. Deze vindt u op onderstaande website. 

De begroting is in zijn geheel digitaal raadpleegbaar en doorzoekbaar is. Niet als pdf, maar eenvoudig navigeerbare website. Alle gemeentelijke financiële stukken zoals perspectiefnota, jaarrekening en begroting vanaf 2022 zullen we op deze manier presenteren.

In de perspectiefnota worden de financiële kaders voor de komende jaren vastgesteld. Het bevat onder andere de investeringen die de komende jaren worden gedaan.

De perspectiefnota is in zijn geheel digitaal raadpleegbaar en doorzoekbaar is. Niet als pdf, maar eenvoudig navigeerbare website.