Woo-verzoeken

Met de Wet open overheid (Woo) kan iedereen publieke informatie in documenten opvragen, die nog niet openbaar zijn gemaakt. Het gaat om informatie over de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het beleid van de organisatie.

Woo-verzoek digitaal indienen

U kunt digitaal een Woo-verzoek indienen. U logt hiervoor in met DigiD.

Woo-verzoek op een andere manier indienen

Een Woo-verzoek kunt u ook schiftelijk (per post) of mondeling indienen. Kijk voor onze contactgegevens op de pagina contact.

Voorwaarden Woo-verzoek

U kunt een Woo-verzoek indienen als:

  • De informatie ergens al is vastgelegd. De manier waarop maakt niet uit. Het kan dus gaan om documenten, geluidsbanden, foto’s of video’s.
  • Wij de informatie in bezit hebben.
  • Het gaat om informatie over ons beleid. Of over de voorbereiding of de uitvoering van het beleid.
  • De informatie nog niet openbaar is gemaakt (bijvoorbeeld op overheid.nl of onze website).
  • Het verzoek duidelijk omschreven is.

Behandelen verzoek om informatie

Zodra duidelijk is welke informatie u wilt ontvangen, verzamelen wij de opgevraagde informatie. Ook kijken we of deze informatie al openbaar is of (deels) openbaar gemaakt kan worden. Waar nodig anonimiseren of verwijderen wij persoonlijke informatie in de documenten. Daarna wordt een besluit op uw verzoek genomen.

Gegevens voor uzelf opvragen?

Wilt u alleen informatie over of voor uzelf aanvragen, dan is een Woo-verzoek niet de juiste methode. Een informatieverzoek of inzageverzoek verwerking persoonsgegevens ligt dan meer voor de hand.

Vragen of advies nodig?

  • wilt weten welke informatie bij de gemeente aanwezig is;
  • wilt weten hoe u informatie kunt opvragen bij de gemeente;
  • twijfelt tussen een informatieverzoek of een Woo-verzoek;
  • wilt u uitleg over hoe u een Woo-verzoek kunt doen?

Neem dan contact op met ons op. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 14 05 14 of via het contactformulier.