Sinds 2014 kunt u als inwoner zelf het groen in de openbare ruimte onderhouden. Zo zijn er bijvoorbeeld straten waar meerdere bewoners het groen onderhouden. Ook zijn er dorpen waar fruitboomgaarden zijn aangeplant en daar in beheer en onderhoud zijn. Daarnaast zijn er uit eigen beweging van meerdere inwoners bloemenweiden aangelegd en bermen ingezaaid met speciale mengsels. Vanuit de gedachte van circulaire lokale grondstofverwerking (gras en hekkelspecie) worden door boeren bermen en sloten beheerd en wordt gezamenlijk de biodiversiteit (het leven in een bepaald gebied) vergroot. Deze nieuwe ideeën, veelal vanuit de dorpen zelf, brengt verbinding in een dorp of wijk en maakt een dorp mooier.

Meer biodiversiteit

Om de biodiversiteit een handje te helpen, zijn er ook een aantal maatregelen die u zelf kunt doen. Zorg voor genoeg bomen, struiken en de juiste planten in uw tuin. Ruim dode takken, oud hout of dode bomen niet meteen op. Dit is namelijk de ideale plek voor een rijke biodiversiteit. In de winter hebben vogels het moeilijker met het vinden van voedsel. Zorg daarom goed voor de vogels in uw tuin door ze bij te voeren met pinda’s, zaden, vetbollen en zonnebloemhoofden. Vergeet hierbij het schone drinkwater niet.

Wilt u graag wat meer bijen en vlinders in de tuin? Laat uw gazon wat verwilderen in plaats van het strak te maaien. Gebruik geen synthetische (niet gemaakt van natuurlijke grondstoffen) meststoffen om de grond te verbeteren, maar bij voorkeur eigen gemaakte compost. Ook is bij een natuurlijke tuin met een grote biodiversiteit geen bestrijdingsmiddel nodig. Ziektes en plagen worden eerder door een natuurlijke vijand opgelost.