Heeft u door de coronacrisis minder inkomen? Kunt u hierdoor uw vaste lasten, zoals de huur en servicekosten, hypotheek, elektriciteit, gas en water niet meer betalen? Dan kunt u wellicht met een vergoeding uit de TONK geholpen worden.

TONK is de afkorting van Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is een regeling waaruit u tijdelijk extra geld kunt krijgen, wanneer u door de coronacrisis uw woonlasten niet meer kunt betalen. Deze extra financiële steun kan worden gegeven voor de maanden januari tot en met juni 2021. De vergoeding is afhankelijk van uw situatie en is maximaal € 1.000,00 per maand. U kunt de TONK tot 1 augustus 2021 aanvragen.

Aanvraagformulier

Om de TONK-uitkering aan te vragen moet u het aanvraagformulier TONK invullen (u moet inloggen met DigiD). Vul het formulier helemaal en naar waarheid in. Bij het invullen moet u onderstaande bewijsstukken toevoegen. Zorg ervoor dat u de juiste stukken alvast bij de hand heeft, voordat u het formulier invult. Heeft het formulier volledig ingevuld, alle gevraagde gegevens meegestuurd en zijn er geen bijzonderheden? Dan krijgt u  zo snel als mogelijk bericht over uw aanvraag.

Aanvraagformulier TONK

Wanneer kan ik de TONK aanvragen?

 • Uw inkomen moet door de coronacrisis onverwacht meer dan 30% zijn gedaald.
 • U en/of uw partner zijn ouder dan 18 jaar.
 • U kunt uw woonlasten niet meer betalen
 • Uw huurbedrag is hoger dan € 752,33 per maand

Kunt u door andere redenen dan de coronacrisis uw woonlasten niet betalen? Dan is het niet mogelijk om de TONK aan te vragen. Is uw huurbedrag lager dan € 752,33 per maand, dan komt u mogelijk in aanmerking voor woonkostentoeslag.

Hoe hoog is de TONK?

De hoogte van de TONK-uitkering is afhankelijk van uw situatie, maar maximaal € 1000,00 per maand. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

 • de hoogte van uw (woon)lasten, waaronder:
  - hypotheek(rente) en aflossing;
  - kale huur, inclusief servicekosten;
  - kosten van gas, elektriciteit en water;
  - Sta- en/of liggeld van een woonwagen of woonboot;

   
 • uw inkomen op dit moment, maar ook het inkomen in januari 2020;

Bent u alleenstaande en is uw inkomen hoger dan €1686 netto, dan wordt alles wat u meer verdiend voor 50% in mindering gebracht op uw TONK-uitkering.

Voor een (echt)paar geldt dit voor een inkomen hoger dan €2.409 per maand. Alles wat u meer verdiend wordt voor 50% in mindering gebracht op uw TONK-uitkering.

 • de geldmiddelen waarover u beschikt of redelijkerwijs kunt beschikken (contant geld, geld op betaal- en spaarrekeningen, cryptovaluta en de waarde van effecten),

Wanneer u over meer geld kunt beschikken dan € 6.295 (alleenstaande) en € 12.590 ((echt)paar of alleenstaande ouder), dan wordt al het meerdere volledig in mindering gebracht op uw TONK-uitkering.

 • uw schulden.

Bewijsstukken

Algemene bewijsstukken:

Aan het begin van het formulier wordt gevraagd om een kopie van uw (en dat van uw eventuele partner) identiteitsbewijs bij te voegen. Een identiteitsbewijs is geen rijbewijs.

Bewijsstukken die u per soort inkomen moet bijvoegen over de maand januari 2021 (tenzij anders aangegeven):

 • Arbeid: salarisspecificatie(s);
 • Eigen onderneming: bedrag van de omzet in het eerste kwartaal 20-21 t.o.v. dezelfde periode 20220 (factuurbedrag), bewijsstuk omzetbelasting, bewijsstuk zakelijke kosten en/of jaarcijfers) en de belastingaangifte 2019/2020;
 • Uitkering: uitkeringsspecificatie(s), bijv. Tozo, WW, ZW;
 • Partneralimentatie: beschikking rechtbank en bankafschrift met recente storting;
 • Studiefinanciering: toekenningsbeschikking Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO);
 • Inkomsten uit verhuur, onderverhuur (ook van tweede woningen) of het hebben van een of meer kostgangers: huurcontract met een bewijs van de recente huur (niet ouder dan 6 maanden);
 • Alleen als u alleenstaande ouder of gehuwd bent: Algemene heffingskorting minstverdienende partner, inkomensafhankelijke combinatiekorting (voorlopige teruggave Belastingdienst);
 • Overige inkomsten: bewijsstukken hoogte inkomsten.

Nb. Is er sprake van wisselende inkomsten, dan moet u gegevens van inkomsten over de laatste 3 maanden inleveren. Vraagt u bijvoorbeeld in april 2021 aan, dan gaat het om de maanden januari tot en met maart 2021.

Bewijstukken wanneer u in een huurwoning woont:

 • Een kopie van uw actuele huurcontract (niet ouder dan 6 maanden), uit dit bewijsstuk moet duidelijk blijken hoe de huur is vastgesteld (kale huur, servicekosten, etc.);
 • Een bewijs van betaling van de huur in de peilmaand (dit is de eerste dag van de maand waarop u de tegemoetkoming wilt laten ingaan).

Bewijsstukken wanneer u in een eigen woning woont:

Je moet de volgende bewijsstukken bijvoegen (als dit bij u van toepassing is):

 • Een kopie van de rekening van sta- en/of liggeld in 2021;
 • Bewijs van de rente en aflossing van de hypotheek in 2021 zoals een bankafschrift, rekening, specificatie;
 • Een kopie van de rekening van de erfpachtcanon in 2021;
 • Een kopie van de rekening van de Vereniging Van Eigenaren in 2021.

Bewijsstukken met betrekking tot betalingen gas, water en licht:

 • Kosten elektriciteit en/of gas: meest recente periode-afrekening met nieuw maandbedrag;
 • Kosten water: meest recente periode-afrekening met nieuw termijnbedrag.

Bewijsstukken met betrekking tot vermogen en schulden:

 • U moet de IBAN-afschriften van uzelf, uw partner en uw kinderen (jonger dan 18 jaar en waarvoor u kinderbijslag ontvangt) van de lopende rekening(en) en spaarrekening(en) inleveren waarop het saldo op de peildatum (1e dag van de maand waarop je de tegemoetkoming in wilt laten gaan, bijvoorbeeld 1 januari 2021 als u vanaf januari 2021 aanvraagt) staan;
 • Overzicht van uw schulden;
 • Bewijsstukken van de cryptovaluta als je die in je bezit hebt;
 • Bewijsstukken van effecten (aandelen, obligaties, etc.) als je die in je bezit hebt.

Gaat de gemeente ook controleren?

De gemeente kan zowel bij de aanvraag, als achteraf, uw gegevens controleren. Dit mag de gemeente doen bij andere organisaties of personen. Zo kan de gemeente controleren of u het juiste bedrag heeft ontvangen.

Als bij controle blijkt dat u te veel heeft ontvangen, dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen.
Als blijkt dat u te weinig heeft ontvangen, dan betaalt de gemeente nog een bedrag na.

Als blijkt dat u onjuiste informatie heeft verstrekt, dan kan er geld bij u worden teruggevorderd.

Telt deze uitkering mee als inkomen als ik een Tozo-uitkering ontvang?

Nee. Deze uitkering telt niet mee als inkomen voor uw Tozo-uitkering.

Heeft u zorgen of hulp nodig?

Financiële problemen brengen ook veel zorgen en stress met zich mee. Heeft u vragen over uw situatie of wilt u met iemand praten, dan kunt u altijd terecht bij het sociaal wijkteam. Aarzel niet om contact op te nemen, wij zijn er voor u.

Vragen over de TONK?

Heeft u vragen over de TONK, dan kun u contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 05 14 of tonk@defryskemarren.nl.