Gemeente De Fryske Marren wil dat iedereen alle informatie op haar website gemakkelijk kan gebruiken. Daarom werken wij continue aan het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid daarvan. We zijn bezig met een inventarisatie van alle webomgevingen en controle op toegankelijkheid. Het overzicht wordt geplaatst als het klaar is.

Status toegankelijkheidslabel van www.defryskemarren.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Verbetertraject voor www.defryskemarren.nl

Onze website voldoet nog niet volledig aan de geldende regels voor toegankelijkheid.

  • Pdf-documenten zijn op dit moment niet goed te gebruiken door mensen met een visuele beperking en mensen die gebruik maken van hulpsoftware. Om ervoor te zorgen dat er alleen toegankelijke pdf's op de website staan zal er een inventarisatie en beoordeling van documenten moeten plaatsvinden. De noodzakelijke pdf's zullen toegankelijk moeten worden gemaakt.
  • De video's zijn momenteel niet goed te gebruiken door mensen met een visuele beperking en/of auditieve beperking. Om ervoor te zorgen dat er uitsluitend toegankelijke video's op de website staan, zal er naast een inventarisaite, beoordeling en aanpassing van de bestaande video's óók voor toekomstige video's de nodige afspraken maken binnen de organisatie.
  • Onafhankelijke deskundigen toetsen (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Feedback en contact

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@defryskemarren.nl.