Toekomstvisie

Een visie helpt gemeenten om de focus te leggen op de lange termijn. Dat is nodig. Tal van beslissingen die nu worden genomen, hebben gevolgen voor de lange termijn. Woonwijken, natuurgebieden of industrieparken die nu worden gerealiseerd, zijn er waarschijnlijk over honderd jaar nog steeds. In de toekomstvisie geven we hier invulling aan, samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit De Fryske Marren.

Aanleiding

De fusie van de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Skarsterlân en Lemsterland.

Vertrekpunt en aanpak

In de wereld van het openbaar bestuur en de positie van de gemeenten is in de afgelopen jaren veel veranderd.

Perspectief

Een perspectief op de toekomst, een kader voor beslissingen waar we nu al voor staan en die een uitwerking hebben voor later.

Ontwikkelingsdoelen

Tot 2030 gelden zeventien ontwikkelings-doelen voor alle 193 leden van de Verenigde Naties.

Brede Welvaart

De duurzaamheidsdoelen zijn in Nederland uitgewerkt in het concept Brede Welvaart.

Transities

Welke veranderingen zijn relevant genoeg om op in te spelen.

Overheidsrollen

Hoe gaat gemeente De Fryske Marren om met de overheidsrollen?

Transitievraagstukken

Aan de hand van de drie kernwaarden van Brede Welvaart zijn de wezenlijke transities beschreven.

Betekenis en waarden

Ecologische, sociaal-culturele en economische waarden.

Implementatie en routes

Het meeste beleid van de gemeente heeft een relatie met beleid van andere overheden, die vaak ook hun beleid definiëren langs de lijnen van Brede Welvaart.