Tusken de Marren

Elke maand brengen wij een eigen papieren katern ‘Tusken de Marren’ uit in maandblad GrootdeFryskeMarren. In Tusken de Marren leest u achtergronden en interviews over actuele gemeentelijke projecten en onderwerpen.