Officiële bekendmakingen

Op deze pagina worden alle aankondigingen en besluiten gepubliceerd welke nodig zijn ingevolge de Kieswet. Bekendmakingen over registratie van politieke groeperingen, kandidaatstelling gaan via het Centraal Stembureau.