Iemand anders laten stemmen

Als u op 22 november 2023 niet zelf uw stem kunt uitbrengen, kunt u een ander machtigen om namens u te gaan stemmen. De gemachtigde kan de volmachtstem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop u iemand kunt machtigen om namens u te stemmen:

Onderhandse volmacht op de achterkant van uw stempas

Als u niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand anders voor u laten stemmen via de onderhandse volmacht op de achterkant van uw stempas. U regelt een onderhandse volmacht als volgt:

  • Vul op de achterkant van uw stempas (bij volmachtbewijs) de gegevens in van de persoon die voor u gaat stemmen en zet uw handtekening;
  • Laat de persoon, die namens u gaat stemmen (de gemachtigde), ook de achterkant van uw stempas ondertekenen. Uw stempas is nu een volmacht geworden.
  • Geef uw stempas aan uw gemachtigde.
  • Geef (een kopie) van uw identiteitsbewijs, dat maximaal 5 jaar verlopen mag zijn, mee aan de gemachtigde. Dit mag ook een digitale kopie zijn op bijvoorbeeld een tablet of smartphone. Uw foto en uw handtekening moeten wel goed zichtbaar zijn.

Een onderhandse machtiging kan tot op de dag van de verkiezing worden geregeld.

Vraag online een volmacht aan

Let op! U kunt een volmacht alleen aanvragen in de gemeente waar u op 09-10-2023 stond ingeschreven

Een volmacht online aanvragen kan uiterlijk 17 november 2023, tot 12.00 uur. U heeft hiervoor DigiD nodig. Bij de online aanvraag voegt u de Verklaring Gemachtigde Volmachtstem (pdf]  toe. Deze verklaring laat u ondertekenen door degene die voor u stemt.


Schriftelijke volmacht

U kunt ook iemand machtigen die niet in gemeente De Fryske Marren woont, maar wel een stempas heeft ontvangen voor de Tweede Kamerverkiezing. Hiervoor heeft u een formulier nodig, dat u kunt afhalen of aanvragen bij bureau verkiezingen of downloaden.

De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 17 november 2023 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs.

Goed om te weten:

  • Als u een schriftelijke volmacht aanvraagt, is het niet nodig om een kopie van uw identiteitsbewijs op de verkiezingsdag mee te geven aan de gemachtigde.
  • De schriftelijke volmacht kunt u al aanvragen voordat u uw stempas heeft ontvangen.
  • Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken.