Iemand anders laten stemmen

Als u op 6 juni 2024 niet zelf uw stem kunt uitbrengen, kunt u een ander machtigen om namens u te gaan stemmen. De gemachtigde kan de volmachtsstem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop u iemand kunt machtigen om namens u te stemmen:

Onderhandse volmacht op de achterkant van uw stempas

Als u niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand anders voor u laten stemmen via de onderhandse volmacht op de achterkant van uw stempas. U regelt een onderhandse volmacht als volgt:

  • Vul op de achterkant van uw stempas (bij volmachtbewijs) de gegevens in van de persoon die voor u gaat stemmen en zet uw handtekening;
  • Laat de persoon, die namens u gaat stemmen (de gemachtigde), ook de achterkant van uw stempas ondertekenen. Uw stempas is nu een volmacht geworden;
  • Geef uw stempas aan uw gemachtigde;
  • Geef (een kopie) van uw identiteitsbewijs, dat maximaal 5 jaar verlopen mag zijn, mee aan de gemachtigde. Dit mag ook een digitale kopie zijn op bijvoorbeeld een tablet of smartphone. Uw foto en handtekening moeten wel goed zichtbaar zijn.

Een onderhandse machtiging kan tot op de dag van de verkiezing worden geregeld. Wilt u toch zelf stemmen, vraag dan uw stempas terug.


Vraag online een volmacht aan

Een volmacht online aanvragen kan uiterlijk 3 juni 2024, tot 12.00 uur. U heeft hiervoor DigiD nodig. Bij de online aanvraag voegt u het hier te downloaden formulier Model L8 Verklaring Gemachtigde toe. Deze verklaring laat u ondertekenen door degene die voor u stemt.


Schriftelijke volmacht

U kunt ook iemand machtigen die niet in De Fryske Marren woont, maar wel een stempas heeft ontvangen voor de verkiezingen voor het Europese Parlement.

Hiervoor heeft u een formulier nodig dat u kunt afhalen of aanvragen bij bureau verkiezingen (maak hiervoor een afspraak) of download hier het formulier Model L8 Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen.

De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk maandag 3 juni door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs.

Goed om te weten:

  • Als u een schriftelijke volmacht aanvraagt, is het niet nodig om een kopie van uw identiteitsbewijs op de verkiezingsdag mee te geven aan de gemachtigde.
  • De schriftelijke volmacht kunt u al aanvragen voordat u uw stempas heeft ontvangen.
  • Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken.