Deze pagina is verlopen.

Stemmen met een Kiezerspas

Als u in een andere gemeente wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Voor het aanvragen van een kiezerspas is een geldig identiteitsbewijs nodig.

U kunt een kiezerspas alleen aanvragen in de gemeente waar u op 09-10-2023 stond ingeschreven.

Aanvragen kiezerspas

U kun uw kiezerspas op verschillende manieren aanvragen:

Online kiezerspas aanvragen

U kunt een kiezerspas uiterlijk vrijdag 17 november 2023, tot 12.00 uur online aanvragen.
U ontvangt de kiezerspas per post.

Schriftelijk kiezerspas aanvragen

Uw schriftelijk verzoek (pdf)  voor een kiezerspas moet uiterlijk vrijdag 17 november 2023, 12:00 uur binnen zijn bij team verkiezingen, Antwoordnummer 2, 8500 VB Joure. Of deze moet ingeleverd zijn bij de receptie van het gemeentehuis in Joure of bij de servicepunten in Balk of Lemmer. U ontvangt de kiezerspas per post.

Mondeling aanvragen

U kunt uw kiezerspas mondeling aanvragen, dit kan tot dinsdag 21 november 2023 om 12.00 uur, bij het gemeentehuis in Joure of het servicepunt in Balk of Lemmer. U krijgt uw kiezerspas direct mee.

Let op! Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.