Voorlopige uitslagen
Tweede Kamerverkiezingen 2023

Processen verbaal Tweede Kamerverkiezingen

NrNaam stembureauTweede Kamerverkiezingen
1Gemeentehuis – JoureTK2023-1
2Woonzorgcentrum Sint Theresia – JoureTK2023-2
3Party- en Zalencentrum ’t Haske – JoureTK2023-3
4Sporthal De Stuit – JoureTK2023-4
5De Oerdracht – JoureTK2023-5
6De Brede School – JoureTK2023-6
7Woon- zorgcomplex De Werf – JoureTK2023-7
8Doarpshûs – RottumTK2023-8
9Yn e Doarpsfinne – RotsterhauleTK2023-9
10MFS It Heechein – Terkaple TK2023-10
11Dorpshuis Trefpunt – Haskerhorne TK2023-11
12Kulturhûs – Oudehaske TK2023-12
13Dorpshuis De Sethage – Vegelinsoord TK2023-13
14Doarpshûs De Stjelp – Idskenhuizen TK2023-14
15De Hoekstien – Langweer TK2023-15
16Zorgcentrum Doniahiem, Wijkcentrum – Sint Nicolaasga TK2023-16
17Zalencentrum Sint Nyk – Sint Nicolaasga TK2023-17
18Doarpshûs ’t Spantsje – Tjerkgaast TK2023-18
19Woonzorgcentrum Vegelin State – Joure TK2023-19
20Dorpshuis De Hichte – Ouwsterhaule TK2023-20
21Verenigingsgebouw TV De Skarslach -Scharsterbrug TK2023-21
22De Klokkenstoel – Goingarijp TK2023-22
23Dorpshuis De Buorkerij – Terherne TK2023-23
24Wijkgebouw Us Haven – Lemmer TK2023-24
25Verenigingsgebouw De Zandbanken – Lemmer TK2023-25
26Buurthuis Sterrehuis – Lemmer TK2023-26
27SCC De Hege Fonnen – Lemmer TK2023-27
28Dienstencentrum Senioren – Lemmer TK2023-28
29MFA De Steiger – Lemmer TK2023-29
30Kerkgebouw Baptistengemeente – Lemmer TK2023-30
31Café De Jister – Oosterzee TK2023-31
32SCC De Pomp – Bantega TK2023-32
33Dorpshuis De Brêge – Echtenerbrug TK2023-33
34Gaasterlânhûs – Balk TK2023-34
35Zorgcentrum Talma Hiem, De Cirkel – Balk TK2023-35
36Sporthal De Trime – Balk TK2023-36
37Dorpshuis Irene – Wijckel TK2023-37
38Doarpshûs De Bining – Sondel TK2023-38
39Doarpshûs Nijemardum – Nijemirdum TK2023-39
40MFC It Klif – Oudemirdum TK2023-40
41MFC De Gearte – Bakhuizen TK2023-41
42MFC De Skeakel – Oudega TK2023-42
43Doarpshûs Us Nije Gea – Elahuizen TK2023-43
44Ons Gebouw – Harich TK2023-44
45SCC De Poarte – Sloten TK2023-45
46Sporthal De Stuit – JoureTK2023-46

Fouten melden

Als u vermoedt dat er een telfout is gemaakt bij een stembureau of gemeentelijk stembureau bij het (op)tellen van de stemmen, dan kunt u dit melden bij de Kiesraad, het centraal stembureau.
Let op!
Deze melding kunt u alleen doen bij het centraal stembureau voor deze verkiezing: de Kiesraad

Controleverklaring OSV Tweede Kamerverkiezing gemeentelijk stembureau
Telling
Verslag

Proces-verbaal gemeentelijk stembureau Tweede Kamerverkiezing 2023 corrigendum

Proces-verbaal gemeentelijk stembureau tweede Kamerverkiezing 2023 nieuwe zitting

OSV4-3 telling De Fryske Marren gecorrigeerd na de 2e zitting

NrAanduiding van de politieke groeperingSb 1
1VVD110
2D6633
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)98
4PVV (Partij voor de Vrijheid)214
5CDA39
6SP (Socialistische Partij)20
7Forum voor Democratie22
8Partij voor de Dieren12
9ChristenUnie9
10Volt6
11JA216
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)2
13DENK3
1450PLUS2
15BBB57
16BIJ11
17Piratenpartij – De Groenen0
18BVNL / Groep Van Haga3
19Nieuw Sociaal Contract148
20Splinter2
21LP (Libertaire Partij)1
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie1
23Samen voor Nederland1
24Nederland met een PLAN0
26Politieke Partij voor Basisinkomen1
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 2
1VVD101
2D6636
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)124
4PVV (Partij voor de Vrijheid)235
5CDA96
6SP (Socialistische Partij)46
7Forum voor Democratie24
8Partij voor de Dieren20
9ChristenUnie13
10Volt5
11JA214
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)2
13DENK11
1450PLUS4
15BBB73
16BIJ10
17Piratenpartij – De Groenen0
18BVNL / Groep Van Haga5
19Nieuw Sociaal Contract144
20Splinter0
21LP (Libertaire Partij)0
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland1
24Nederland met een PLAN1
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 3
1VVD237
2D6661
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)173
4PVV (Partij voor de Vrijheid)210
5CDA79
6SP (Socialistische Partij)22
7Forum voor Democratie33
8Partij voor de Dieren16
9ChristenUnie13
10Volt6
11JA2113
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)9
13DENK0
1450PLUS4
15BBB116
16BIJ11
17Piratenpartij – De Groenen0
18BVNL / Groep Van Haga7
19Nieuw Sociaal Contract208
20Splinter2
21LP (Libertaire Partij)0
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland0
24Nederland met een PLAN0
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 4
1VVD126
2D6647
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)130
4PVV (Partij voor de Vrijheid)192
5CDA55
6SP (Socialistische Partij)25
7Forum voor Democratie19
8Partij voor de Dieren7
9ChristenUnie17
10Volt9
11JA216
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)5
13DENK0
1450PLUS1
15BBB59
16BIJ12
17Piratenpartij – De Groenen1
18BVNL / Groep Van Haga7
19Nieuw Sociaal Contract162
20Splinter1
21LP (Libertaire Partij)2
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland1
24Nederland met een PLAN1
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 5
1VVD182
2D6682
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)196
4PVV (Partij voor de Vrijheid)325
5CDA101
6SP (Socialistische Partij)36
7Forum voor Democratie40
8Partij voor de Dieren4
9ChristenUnie29
10Volt10
11JA2111
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)9
13DENK7
1450PLUS5
15BBB92
16BIJ10
17Piratenpartij – De Groenen1
18BVNL / Groep Van Haga12
19Nieuw Sociaal Contract265
20Splinter3
21LP (Libertaire Partij)0
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland1
24Nederland met een PLAN3
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 6
1VVD136
2D6655
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)217
4PVV (Partij voor de Vrijheid)424
5CDA63
6SP (Socialistische Partij)51
7Forum voor Democratie50
8Partij voor de Dieren17
9ChristenUnie26
10Volt15
11JA219
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)6
13DENK12
1450PLUS9
15BBB89
16BIJ11
17Piratenpartij – De Groenen0
18BVNL / Groep Van Haga11
19Nieuw Sociaal Contract256
20Splinter4
21LP (Libertaire Partij)0
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland1
24Nederland met een PLAN0
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 7
1VVD102
2D6645
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)114
4PVV (Partij voor de Vrijheid)156
5CDA77
6SP (Socialistische Partij)23
7Forum voor Democratie10
8Partij voor de Dieren13
9ChristenUnie13
10Volt7
11JA214
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)3
13DENK1
1450PLUS1
15BBB35
16BIJ10
17Piratenpartij – De Groenen0
18BVNL / Groep Van Haga4
19Nieuw Sociaal Contract153
20Splinter0
21LP (Libertaire Partij)0
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland0
24Nederland met een PLAN0
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 8
1VVD99
2D6623
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)88
4PVV (Partij voor de Vrijheid)189
5CDA21
6SP (Socialistische Partij)27
7Forum voor Democratie28
8Partij voor de Dieren10
9ChristenUnie19
10Volt5
11JA214
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)4
13DENK1
1450PLUS5
15BBB128
16BIJ10
17Piratenpartij – De Groenen0
18BVNL / Groep Van Haga12
19Nieuw Sociaal Contract128
20Splinter0
21LP (Libertaire Partij)0
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland0
24Nederland met een PLAN0
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 9
1VVD118
2D6632
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)104
4PVV (Partij voor de Vrijheid)326
5CDA37
6SP (Socialistische Partij)26
7Forum voor Democratie39
8Partij voor de Dieren14
9ChristenUnie25
10Volt4
11JA214
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)10
13DENK2
1450PLUS5
15BBB194
16BIJ10
17Piratenpartij – De Groenen0
18BVNL / Groep Van Haga16
19Nieuw Sociaal Contract155
20Splinter0
21LP (Libertaire Partij)0
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland1
24Nederland met een PLAN0
26Politieke Partij voor Basisinkomen0

Nr Aanduiding van de politieke groepering Sb 10
1 VVD 26
2 D66 12
3 GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 47
4 PVV (Partij voor de Vrijheid) 34
5 CDA 15
6 SP (Socialistische Partij) 7
7 Forum voor Democratie 8
8 Partij voor de Dieren 4
9 ChristenUnie 0
10 Volt 4
11 JA21 1
12 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 0
13 DENK 0
14 50PLUS 1
15 BBB 48
16 BIJ1 1
17 Piratenpartij – De Groenen 0
18 BVNL / Groep Van Haga 3
19 Nieuw Sociaal Contract 33
20 Splinter 0
21 LP (Libertaire Partij) 0
22 LEF – Voor de Nieuwe Generatie 0
23 Samen voor Nederland 0
24 Nederland met een PLAN 0
26 Politieke Partij voor Basisinkomen 0

NrAanduiding van de politieke groeperingSb 11
1VVD63
2D6613
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)48
4PVV (Partij voor de Vrijheid)120
5CDA18
6SP (Socialistische Partij)5
7Forum voor Democratie5
8Partij voor de Dieren4
9ChristenUnie4
10Volt1
11JA212
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)4
13DENK0
1450PLUS0
15BBB70
16BIJ10
17Piratenpartij – De Groenen0
18BVNL / Groep Van Haga3
19Nieuw Sociaal Contract71
20Splinter1
21LP (Libertaire Partij)0
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland1
24Nederland met een PLAN0
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 12
1VVD167
2D6680
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)207
4PVV (Partij voor de Vrijheid)279
5CDA59
6SP (Socialistische Partij)30
7Forum voor Democratie25
8Partij voor de Dieren24
9ChristenUnie26
10Volt9
11JA217
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)12
13DENK3
1450PLUS11
15BBB107
16BIJ10
17Piratenpartij – De Groenen1
18BVNL / Groep Van Haga10
19Nieuw Sociaal Contract229
20Splinter1
21LP (Libertaire Partij)1
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland0
24Nederland met een PLAN1
26Politieke Partij voor Basisinkomen0

NrAanduiding van de politieke groeperingSb 13
1VVD49
2D6611
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)24
4PVV (Partij voor de Vrijheid)55
5CDA18
6SP (Socialistische Partij)9
7Forum voor Democratie9
8Partij voor de Dieren3
9ChristenUnie1
10Volt0
11JA213
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)0
13DENK0
1450PLUS1
15BBB77
16BIJ10
17Piratenpartij – De Groenen0
18BVNL / Groep Van Haga1
19Nieuw Sociaal Contract34
20Splinter0
21LP (Libertaire Partij)0
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland0
24Nederland met een PLAN0
26Politieke Partij voor Basisinkomen0

NrAanduiding van de politieke groeperingSb 14
1VVD26
2D667
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)25
4PVV (Partij voor de Vrijheid)99
5CDA44
6SP (Socialistische Partij)6
7Forum voor Democratie16
8Partij voor de Dieren3
9ChristenUnie15
10Volt1
11JA215
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)2
13DENK1
1450PLUS0
15BBB55
16BIJ10
17Piratenpartij – De Groenen0
18BVNL / Groep Van Haga3
19Nieuw Sociaal Contract67
20Splinter0
21LP (Libertaire Partij)0
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland0
24Nederland met een PLAN0
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 15
1VVD145
2D6626
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)75
4PVV (Partij voor de Vrijheid)194
5CDA32
6SP (Socialistische Partij)11
7Forum voor Democratie10
8Partij voor de Dieren10
9ChristenUnie10
10Volt7
11JA219
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)3
13DENK0
1450PLUS2
15BBB76
16BIJ10
17Piratenpartij – De Groenen0
18BVNL / Groep Van Haga3
19Nieuw Sociaal Contract119
20Splinter1
21LP (Libertaire Partij)1
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie2
23Samen voor Nederland0
24Nederland met een PLAN0
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 16
1VVD169
2D6622
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)76
4PVV (Partij voor de Vrijheid)228
5CDA82
6SP (Socialistische Partij)23
7Forum voor Democratie23
8Partij voor de Dieren6
9ChristenUnie17
10Volt6
11JA216
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)9
13DENK0
1450PLUS7
15BBB115
16BIJ10
17Piratenpartij – De Groenen1
18BVNL / Groep Van Haga14
19Nieuw Sociaal Contract172
20Splinter0
21LP (Libertaire Partij)0
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland1
24Nederland met een PLAN0
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 17
1VVD156
2D6643
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)106
4PVV (Partij voor de Vrijheid)328
5CDA78
6SP (Socialistische Partij)35
7Forum voor Democratie35
8Partij voor de Dieren7
9ChristenUnie6
10Volt5
11JA2110
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)6
13DENK3
1450PLUS11
15BBB121
16BIJ11
17Piratenpartij – De Groenen0
18BVNL / Groep Van Haga21
19Nieuw Sociaal Contract220
20Splinter1
21LP (Libertaire Partij)2
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie4
23Samen voor Nederland1
24Nederland met een PLAN0
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 18
1VVD33
2D6611
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)12
4PVV (Partij voor de Vrijheid)52
5CDA15
6SP (Socialistische Partij)3
7Forum voor Democratie3
8Partij voor de Dieren2
9ChristenUnie8
10Volt0
11JA210
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)9
13DENK0
1450PLUS0
15BBB86
16BIJ10
17Piratenpartij – De Groenen0
18BVNL / Groep Van Haga2
19Nieuw Sociaal Contract28
20Splinter0
21LP (Libertaire Partij)0
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland1
24Nederland met een PLAN0
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 19
1VVD125
2D6630
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)88
4PVV (Partij voor de Vrijheid)105
5CDA43
6SP (Socialistische Partij)19
7Forum voor Democratie15
8Partij voor de Dieren5
9ChristenUnie7
10Volt4
11JA214
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)0
13DENK0
1450PLUS3
15BBB59
16BIJ10
17Piratenpartij – De Groenen0
18BVNL / Groep Van Haga4
19Nieuw Sociaal Contract141
20Splinter0
21LP (Libertaire Partij)1
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland1
24Nederland met een PLAN1
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 20
1VVD36
2D6615
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)37
4PVV (Partij voor de Vrijheid)108
5CDA12
6SP (Socialistische Partij)12
7Forum voor Democratie20
8Partij voor de Dieren8
9ChristenUnie4
10Volt5
11JA211
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)2
13DENK1
1450PLUS1
15BBB104
16BIJ10
17Piratenpartij – De Groenen0
18BVNL / Groep Van Haga1
19Nieuw Sociaal Contract81
20Splinter2
21LP (Libertaire Partij)1
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland0
24Nederland met een PLAN0
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 21
1VVD53
2D6618
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)36
4PVV (Partij voor de Vrijheid)144
5CDA24
6SP (Socialistische Partij)10
7Forum voor Democratie26
8Partij voor de Dieren11
9ChristenUnie3
10Volt1
11JA217
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)0
13DENK0
1450PLUS2
15BBB66
16BIJ10
17Piratenpartij – De Groenen2
18BVNL / Groep Van Haga12
19Nieuw Sociaal Contract85
20Splinter0
21LP (Libertaire Partij)0
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland3
24Nederland met een PLAN1
26Politieke Partij voor Basisinkomen0

NrAanduiding van de politieke groeperingSb 22
1VVD38
2D6616
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)38
4PVV (Partij voor de Vrijheid)23
5CDA16
6SP (Socialistische Partij)3
7Forum voor Democratie2
8Partij voor de Dieren4
9ChristenUnie2
10Volt7
11JA211
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)1
13DENK0
1450PLUS0
15BBB16
16BIJ10
17Piratenpartij – De Groenen0
18BVNL / Groep Van Haga3
19Nieuw Sociaal Contract35
20Splinter0
21LP (Libertaire Partij)0
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland0
24Nederland met een PLAN0
26Politieke Partij voor Basisinkomen0

NrAanduiding van de politieke groeperingSb 23
1VVD110
2D6633
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)78
4PVV (Partij voor de Vrijheid)106
5CDA16
6SP (Socialistische Partij)10
7Forum voor Democratie10
8Partij voor de Dieren14
9ChristenUnie2
10Volt3
11JA213
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)0
13DENK0
1450PLUS3
15BBB52
16BIJ10
17Piratenpartij – De Groenen0
18BVNL / Groep Van Haga3
19Nieuw Sociaal Contract84
20Splinter0
21LP (Libertaire Partij)0
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland0
24Nederland met een PLAN0
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 24
1VVD100
2D6633
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)99
4PVV (Partij voor de Vrijheid)204
5CDA57
6SP (Socialistische Partij)21
7Forum voor Democratie17
8Partij voor de Dieren78
9ChristenUnie8
10Volt6
11JA211
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)7
13DENK13
1450PLUS1
15BBB52
16BIJ10
17Piratenpartij – De Groenen1
18BVNL / Groep Van Haga3
19Nieuw Sociaal Contract102
20Splinter0
21LP (Libertaire Partij)0
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland0
24Nederland met een PLAN0
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 25
1VVD131
2D6619
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)67
4PVV (Partij voor de Vrijheid)339
5CDA39
6SP (Socialistische Partij)26
7Forum voor Democratie30
8Partij voor de Dieren9
9ChristenUnie3
10Volt5
11JA213
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)8
13DENK5
1450PLUS6
15BBB108
16BIJ12
17Piratenpartij – De Groenen2
18BVNL / Groep Van Haga12
19Nieuw Sociaal Contract108
20Splinter1
21LP (Libertaire Partij)0
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland0
24Nederland met een PLAN0
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 26
1VVD248
2D6657
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)117
4PVV (Partij voor de Vrijheid)369
5CDA79
6SP (Socialistische Partij)42
7Forum voor Democratie37
8Partij voor de Dieren13
9ChristenUnie24
10Volt6
11JA2110
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)4
13DENK3
1450PLUS2
15BBB108
16BIJ11
17Piratenpartij – De Groenen2
18BVNL / Groep Van Haga15
19Nieuw Sociaal Contract266
20Splinter2
21LP (Libertaire Partij)0
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland0
24Nederland met een PLAN0
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 27
1VVD240
2D6661
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)110
4PVV (Partij voor de Vrijheid)230
5CDA51
6SP (Socialistische Partij)26
7Forum voor Democratie24
8Partij voor de Dieren12
9ChristenUnie9
10Volt5
11JA2114
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)2
13DENK0
1450PLUS2
15BBB64
16BIJ10
17Piratenpartij – De Groenen1
18BVNL / Groep Van Haga8
19Nieuw Sociaal Contract141
20Splinter0
21LP (Libertaire Partij)0
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie2
23Samen voor Nederland0
24Nederland met een PLAN0
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 28
1VVD79
2D6620
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)69
4PVV (Partij voor de Vrijheid)217
5CDA37
6SP (Socialistische Partij)35
7Forum voor Democratie18
8Partij voor de Dieren5
9ChristenUnie15
10Volt4
11JA213
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)9
13DENK3
1450PLUS2
15BBB60
16BIJ11
17Piratenpartij – De Groenen1
18BVNL / Groep Van Haga7
19Nieuw Sociaal Contract110
20Splinter0
21LP (Libertaire Partij)1
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland2
24Nederland met een PLAN0
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 29
1VVD63
2D6625
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)99
4PVV (Partij voor de Vrijheid)382
5CDA26
6SP (Socialistische Partij)31
7Forum voor Democratie34
8Partij voor de Dieren8
9ChristenUnie12
10Volt3
11JA213
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)4
13DENK17
1450PLUS5
15BBB57
16BIJ15
17Piratenpartij – De Groenen0
18BVNL / Groep Van Haga17
19Nieuw Sociaal Contract121
20Splinter1
21LP (Libertaire Partij)0
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie3
23Samen voor Nederland1
24Nederland met een PLAN0
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 30
1VVD223
2D6644
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)102
4PVV (Partij voor de Vrijheid)228
5CDA43
6SP (Socialistische Partij)19
7Forum voor Democratie20
8Partij voor de Dieren20
9ChristenUnie9
10Volt12
11JA2115
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)11
13DENK2
1450PLUS3
15BBB62
16BIJ10
17Piratenpartij – De Groenen0
18BVNL / Groep Van Haga12
19Nieuw Sociaal Contract168
20Splinter0
21LP (Libertaire Partij)2
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland0
24Nederland met een PLAN2
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 31
1VVD61
2D6623
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)71
4PVV (Partij voor de Vrijheid)209
5CDA17
6SP (Socialistische Partij)31
7Forum voor Democratie16
8Partij voor de Dieren5
9ChristenUnie8
10Volt3
11JA212
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)7
13DENK0
1450PLUS1
15BBB112
16BIJ10
17Piratenpartij – De Groenen0
18BVNL / Groep Van Haga11
19Nieuw Sociaal Contract83
20Splinter0
21LP (Libertaire Partij)0
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland0
24Nederland met een PLAN0
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 32
1VVD41
2D668
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)39
4PVV (Partij voor de Vrijheid)130
5CDA13
6SP (Socialistische Partij)11
7Forum voor Democratie11
8Partij voor de Dieren5
9ChristenUnie10
10Volt1
11JA217
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)8
13DENK0
1450PLUS2
15BBB126
16BIJ10
17Piratenpartij – De Groenen0
18BVNL / Groep Van Haga6
19Nieuw Sociaal Contract67
20Splinter2
21LP (Libertaire Partij)0
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland0
24Nederland met een PLAN0
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 33
1VVD144
2D6631
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)97
4PVV (Partij voor de Vrijheid)253
5CDA55
6SP (Socialistische Partij)17
7Forum voor Democratie27
8Partij voor de Dieren12
9ChristenUnie20
10Volt12
11JA215
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)27
13DENK1
1450PLUS3
15BBB152
16BIJ11
17Piratenpartij – De Groenen2
18BVNL / Groep Van Haga11
19Nieuw Sociaal Contract165
20Splinter2
21LP (Libertaire Partij)0
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland2
24Nederland met een PLAN0
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 34
1VVD173
2D6658
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)186
4PVV (Partij voor de Vrijheid)280
5CDA117
6SP (Socialistische Partij)33
7Forum voor Democratie24
8Partij voor de Dieren10
9ChristenUnie19
10Volt13
11JA2111
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)9
13DENK1
1450PLUS4
15BBB103
16BIJ11
17Piratenpartij – De Groenen2
18BVNL / Groep Van Haga8
19Nieuw Sociaal Contract233
20Splinter0
21LP (Libertaire Partij)1
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland2
24Nederland met een PLAN1
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 35
1VVD64
2D6617
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)76
4PVV (Partij voor de Vrijheid)176
5CDA99
6SP (Socialistische Partij)16
7Forum voor Democratie17
8Partij voor de Dieren6
9ChristenUnie24
10Volt7
11JA214
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)9
13DENK1
1450PLUS4
15BBB75
16BIJ10
17Piratenpartij – De Groenen0
18BVNL / Groep Van Haga5
19Nieuw Sociaal Contract149
20Splinter0
21LP (Libertaire Partij)0
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie2
23Samen voor Nederland1
24Nederland met een PLAN1
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 36
1VVD69
2D6624
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)96
4PVV (Partij voor de Vrijheid)207
5CDA33
6SP (Socialistische Partij)12
7Forum voor Democratie26
8Partij voor de Dieren6
9ChristenUnie13
10Volt2
11JA215
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)4
13DENK0
1450PLUS0
15BBB64
16BIJ11
17Piratenpartij – De Groenen1
18BVNL / Groep Van Haga7
19Nieuw Sociaal Contract112
20Splinter3
21LP (Libertaire Partij)0
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland1
24Nederland met een PLAN0
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 37
1VVD37
2D6613
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)57
4PVV (Partij voor de Vrijheid)89
5CDA36
6SP (Socialistische Partij)19
7Forum voor Democratie6
8Partij voor de Dieren7
9ChristenUnie13
10Volt3
11JA213
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)8
13DENK0
1450PLUS0
15BBB86
16BIJ10
17Piratenpartij – De Groenen0
18BVNL / Groep Van Haga3
19Nieuw Sociaal Contract59
20Splinter0
21LP (Libertaire Partij)0
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland0
24Nederland met een PLAN0
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 38
1VVD30
2D665
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)19
4PVV (Partij voor de Vrijheid)52
5CDA23
6SP (Socialistische Partij)7
7Forum voor Democratie5
8Partij voor de Dieren3
9ChristenUnie6
10Volt2
11JA211
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)8
13DENK0
1450PLUS2
15BBB88
16BIJ10
17Piratenpartij – De Groenen2
18BVNL / Groep Van Haga2
19Nieuw Sociaal Contract42
20Splinter0
21LP (Libertaire Partij)0
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie1
23Samen voor Nederland0
24Nederland met een PLAN0
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 39
1VVD44
2D6613
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)31
4PVV (Partij voor de Vrijheid)85
5CDA33
6SP (Socialistische Partij)7
7Forum voor Democratie7
8Partij voor de Dieren6
9ChristenUnie6
10Volt4
11JA210
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)15
13DENK0
1450PLUS2
15BBB92
16BIJ11
17Piratenpartij – De Groenen1
18BVNL / Groep Van Haga2
19Nieuw Sociaal Contract60
20Splinter0
21LP (Libertaire Partij)0
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland0
24Nederland met een PLAN0
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 40
1VVD106
2D6632
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)89
4PVV (Partij voor de Vrijheid)234
5CDA58
6SP (Socialistische Partij)27
7Forum voor Democratie26
8Partij voor de Dieren20
9ChristenUnie21
10Volt5
11JA213
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)79
13DENK0
1450PLUS4
15BBB109
16BIJ10
17Piratenpartij – De Groenen0
18BVNL / Groep Van Haga7
19Nieuw Sociaal Contract133
20Splinter0
21LP (Libertaire Partij)0
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland0
24Nederland met een PLAN0
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 41
1VVD77
2D6631
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)66
4PVV (Partij voor de Vrijheid)241
5CDA51
6SP (Socialistische Partij)26
7Forum voor Democratie33
8Partij voor de Dieren11
9ChristenUnie11
10Volt10
11JA2112
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)5
13DENK1
1450PLUS2
15BBB116
16BIJ10
17Piratenpartij – De Groenen0
18BVNL / Groep Van Haga9
19Nieuw Sociaal Contract135
20Splinter0
21LP (Libertaire Partij)0
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland1
24Nederland met een PLAN4
26Politieke Partij voor Basisinkomen2

Nr

Aanduiding van de politieke groepering

Sb 42

1

VVD

21

2

D66

4

3

GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)

27

4

PVV (Partij voor de Vrijheid)

71

5

CDA

13

6

SP (Socialistische Partij)

2

7

Forum voor Democratie

3

8

Partij voor de Dieren

4

9

ChristenUnie

2

10

Volt

0

11

JA21

0

12

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

0

13

DENK

0

14

50PLUS

2

15

BBB

63

16

BIJ1

0

17

Piratenpartij – De Groenen

0

18

BVNL / Groep Van Haga

4

19

Nieuw Sociaal Contract

36

20

Splinter

0

21

LP (Libertaire Partij)

0

22

LEF – Voor de Nieuwe Generatie

0

23

Samen voor Nederland

0

24

Nederland met een PLAN

0

26

Politieke Partij voor Basisinkomen

0

NrAanduiding van de politieke groeperingSb 43
1VVD42
2D6621
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)32
4PVV (Partij voor de Vrijheid)30
5CDA13
6SP (Socialistische Partij)8
7Forum voor Democratie5
8Partij voor de Dieren4
9ChristenUnie3
10Volt5
11JA210
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)0
13DENK0
1450PLUS0
15BBB35
16BIJ10
17Piratenpartij – De Groenen0
18BVNL / Groep Van Haga0
19Nieuw Sociaal Contract40
20Splinter0
21LP (Libertaire Partij)0
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland0
24Nederland met een PLAN0
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 44
1VVD56
2D6613
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)51
4PVV (Partij voor de Vrijheid)52
5CDA38
6SP (Socialistische Partij)5
7Forum voor Democratie15
8Partij voor de Dieren9
9ChristenUnie4
10Volt9
11JA213
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)12
13DENK0
1450PLUS0
15BBB103
16BIJ10
17Piratenpartij – De Groenen0
18BVNL / Groep Van Haga5
19Nieuw Sociaal Contract50
20Splinter0
21LP (Libertaire Partij)0
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland0
24Nederland met een PLAN0
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 45
1VVD64
2D6622
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)51
4PVV (Partij voor de Vrijheid)124
5CDA29
6SP (Socialistische Partij)6
7Forum voor Democratie13
8Partij voor de Dieren12
9ChristenUnie18
10Volt3
11JA213
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)4
13DENK0
1450PLUS2
15BBB49
16BIJ10
17Piratenpartij – De Groenen0
18BVNL / Groep Van Haga6
19Nieuw Sociaal Contract83
20Splinter1
21LP (Libertaire Partij)0
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland0
24Nederland met een PLAN0
26Politieke Partij voor Basisinkomen0
NrAanduiding van de politieke groeperingSb 46
1VVD121
2D6654
3GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)112
4PVV (Partij voor de Vrijheid)194
5CDA52
6SP (Socialistische Partij)29
7Forum voor Democratie38
8Partij voor de Dieren11
9ChristenUnie9
10Volt11
11JA2110
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)9
13DENK4
1450PLUS2
15BBB63
16BIJ10
17Piratenpartij – De Groenen2
18BVNL / Groep Van Haga7
19Nieuw Sociaal Contract171
20Splinter1
21LP (Libertaire Partij)0
22LEF – Voor de Nieuwe Generatie0
23Samen voor Nederland0
24Nederland met een PLAN1
26Politieke Partij voor Basisinkomen1

Uitslagen vorige verkiezing

Uitslagen De Fryske Marren – Tweede Kamer 17 maart 2021