Processen verbaal – Provinciale Staten en Waterschappen 2023

NrNaam stembureauProvinciale Staten Wetterskip Fryslân  Waterschap Zuiderzeeland
1Gemeentehuis – Joure PS2023-1 WS2023-1 
2Vrije Evangelische Gemeente De Brug – Joure  PS2023-2 WS2023-2 
3Party- en Zalencentrum
’t Haske – Joure
  PS2023-3 WS2023-3 
4Sporthal De Stuit – Joure  PS2023-4WS2023-4 
5De Oerdracht – Joure  PS2023-5 WS2023-5 
6De Brede School – Joure  PS2023-6 WS2023-6 
7Woon- zorgcomplex De Werf – Joure  PS2023-7 WS2023-7 
8Doarpshûs – Rottum  PS2023-8 WS2023-8 
9De Rank – Sintjohannesga  PS2023-9 WS2023-9 
10MFS It Heechein – Terkaple  PS2023-10 WS2023-10 
11Dorpshuis Trefpunt – Haskerhorne  PS2023-11 WS2023-11 
12Kulturhûs – Oudehaske  PS2023-12 WS2023-12 
13Dorpshuis De Sethage – Vegelinsoord  PS2023-13 WS2023-13 
14Doarpshûs De Stjelp – Idskenhuizen  PS2023-14 WS2023-14 
15De Hoekstien – Langweer PS2023-15 WS2023-15 
16Zorgcentrum Doniahiem, Wijkcentrum – Sint Nicolaasga  PS2023-16 WS2023-16 
17Zalencentrum Sint Nyk – Sint Nicolaasga  PS2023-17 WS2023-17 
18Doarpshûs ’t Spantsje – Tjerkgaast  PS2023-18 WS2023-18 
19Woonzorgcentrum Vegelin State – Joure  PS2023-19 WS2023-19 
20Dorpshuis De Hichte – Ouwsterhaule  PS2023-20 WS2023-20 
21Verenigingsgebouw TV De Skarslach -Scharsterbrug  PS2023-21 WS2023-21 
22De Klokkenstoel – Goingarijp  PS2023-22 WS2023-22 
23Dorpshuis De Buorkerij – Terherne  PS2023-23 WS2023-23 
24Wijkgebouw Us Haven – Lemmer  PS2023-24 WS2023-24 
25Verenigingsgebouw De Zandbanken – Lemmer  PS2023-25 WS2023-25 
26Buurthuis Sterrehuis – Lemmer  PS2023-26 WS2023-26 
27SCC De Hege Fonnen – Lemmer  PS2023-27 WS2023-27 
28Dienstencentrum Senioren – Lemmer  PS2023-28 WS2023-28 
29MFA De Steiger – Lemmer  PS2023-29  WZ2023-29
30Kerkgebouw Baptistengemeente – Lemmer  PS2023-30 WS2023-30 
31Café De Jister – Oosterzee  PS2023-31 WS2023-31 
32SCC De Pomp – Bantega  PS2023-32 WS2023-32 
33Dorpshuis De Brêge – Echtenerbrug  PS2023-33 WS2023-33 
34Gaasterlânhûs – Balk  PS2023-34 WS2023-34 
35Zorgcentrum Talma Hiem, De Cirkel – Balk  PS2023-35 WS2023-35 
36Sporthal De Trime – Balk  PS2023-36 WS2023-36 
37Dorpshuis Irene – Wijckel  PS2023-37 WS2023-37 
38Doarpshûs De Bining – Sondel  PS2023-38 WS2023-38 
39Doarpshûs Nijemardum – Nijemirdum  PS2023-39 WS2023-39 
40MFC It Klif – Oudemirdum  PS2023-40 WS2023-40 
41MFC De Gearte – Bakhuizen  PS2023-41 WS2023-41 
42MFC De Skeakel – Oudega  PS2023-42 WS2023-42 
43Doarpshûs Us Nije Gea – Elahuizen  PS2023-43 WS2023-43 
44Ons Gebouw – Harich  PS2023-44 WS2023-44 
45SCC De Poarte – Sloten  PS2023-45 WS2023-45 

Controleverklaring OSV Provinciale Staten gemeentelijk stembureau
Controleverklaring OSV Wetterskip Fryslân
Controleverklaring OSV waterschap Zuiderzeeland

Procesverbaal gemeentelijk stembureau Provinciale Staten 2023
Procesverbaal nieuwe zitting gemeentelijk stembureau Provinciale Staten 2023
Corrigendum Procesverbaal gemeentelijk stembureau Provinciale Staten 2023
Procesverbaal gemeentelijk stembureau Wetterskip Fryslân 2023
Procesverbaal gemeentelijk stembureau Waterschap Zuiderzeeland 2023

OSV4-3 telling De Fryske Marren
OSV4-3 telling De Fryske Marren Wetterskip Fryslân
OSV4-3 telling De Fryske Marren Waterschap Zuiderzeeland

Verkiezingsuitslagen Provinciale Staten en Waterschappen 2023

Provinciale Staten

LijstnrAanduiding van de politieke groeperingAantal Stemmen
1CDA2672
2Forum voor Democratie965
3Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)2321
4VVD2188
5FNP2837
6GROENLINKS1383
7ChristenUnie1010
8PVV (Partij voor de Vrijheid)1156
9SP (Socialistische Partij)666
10D66814
11Partij voor de Dieren704
1250PLUS227
13JA21877
14Belang van Nederland (BVNL)368
15Provinciaal Belang Fryslân495
16AWP voor Water, Klimaat en Natuur146
17BBB9829
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen28658
Aantal blanco stemmen43
Aantal geldige stemmen28701
Aantal ongeldige stemmen50
Aantal kiezers28751
Aantal kiesgerechtigden41111
Opkomstpercentage69,94 %

Wetterskip Fryslân

LijstnrAanduiding van de politieke groeperingAantal Stemmen
1CDA3228
2Water Natuurlijk3824
3Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)1897
4FNP3448
5VVD1925
6Lagere Lasten Burger727
7ChristenUnie1069
8Partij voor de Dieren904
9BBB8429
10Belang van Nederland (BVNL)964
11AWP voor Water, Klimaat en Natuur794
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen27209
Aantal blanco stemmen201
Aantal geldige stemmen27410
Aantal ongeldige stemmen45
Aantal kiezers27455
Aantal kiesgerechtigden40741
Opkomstpercentage67,39 %

Waterschap Zuiderzeeland

LijstnrAanduiding van de politieke groeperingAantal Stemmen
1Water, Wonen en Natuur132
2ChristenUnie-SGP45
3VVD39
450PLUS30
5CDA34
6AWP voor water, klimaat en natuur53
7Belang van Nederland (BVNL)45
8BBB303
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen681
Aantal blanco stemmen5
Aantal geldige stemmen686
Aantal ongeldige stemmen3
Aantal kiezers689
Aantal kiesgerechtigden1367
Opkomstpercentage50,40 %

Uitslagen vorige verkiezingen

Uitslagen Provinciale Staten 20 maart 2019

Uitslagen Waterschap Fryslân 20 maart 2019

Uitslagen Waterschap Zuiderzeeland 20 maart 2019